препрограмиране,детство,квантови,закони,разгъване на времето,сегашно,минало,бъдеще,биодекодиране