Матрица на българската азбука

матрица на българската азбука, първо измерение на азбуката