Огненият пръстен

Огненият кръг рисува сфера или пръстен, който включва последните 13 дни от годината.

353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365

Тези 13 дни събират невидимия аспект, където се осъществява връзката пространство-време между миналото и бъдещето. Те съдържат бъдещето на цялата текуща година (останалите 352 дни съдържат миналото на същата година) и следователно 13-те дни се движат обратно на часовниковата стрелка, така че миналото и бъдещето ще се срещнат.
Огненият кръг е частта на планетата, която обикновено не се появява на картите и е «невидима» от другата страна на гърба.
Това е мястото, където се намира Огненият кръг или Огненият пръстен в Тихия океан.
Това е Невидимият аспект, който остава зад картата и не го виждаме, но това е, което държи (от бъдещето) цялата видима част от картата.

Сборът на всички честоти на Огнения кръг е 4667 – всички възможности между дизайна и хиперконвергентната точка.

И сега трябва да изобретя една грешка на тази точка, изработвам уязвимостта ми, реалността ми е грешката, но имам една крайна цел…

 

от Уикипедия:
Тихоокеанският огнен пръстен е регион с чести земетресения и изригвания на вулкани около водния басейн на Тихия океан. Дълъг е 40 000 km и има формата на подкова. Съдържа 452 вулкана и 75% от активните вулкани в света.[1] Около 90% от земетресенията в света и 81% от най-силните земетресения в света се намират на трасето на пръстена.[2][3]

22 от 25-те най-големи вулканични изригвания през последните 11 700 години са се случили в границите на този пояс.[4] Тихоокеанският огнен пръстен е пряко следствие от тектониката на плочите – движението и сблъскването на литосферните плочи[5] и субдукция в северната част. Южната част е по-сложна, с редица по-малки тектонски плочи, които се сблъскват с Тихоокеанската плоча при Марианската падина, Филипините, Бугенвил, Тонга и Нова Зеландия.