Писмо от бъдещето към детето в мен


Писмо към самия себе си, към моето малко дете.

Не е нужно да впечатляваш никого. Просто трябва да бъдеш верен на себе си. Това е единственото, което позволява на душата ти да се издига.

Има една истина, която важи за всички хора: запленява ни бъдещето. Колкото и да изпитваме страх какво ни очаква в бъдещето, тук и сега, живеем очаровани от живота на бъдещето. Затова гледаме прогнозата за времето по няколко пъти на ден и още повече, следим прогнозата за цялата следваща седмица. И след това времето не е същото, променя се, но въпреки това продължаваме да следим прогнозата.

Затова и хората следят астралната си карта, хороскопа за седмицата, ходят да им гледат на карти, на кафе и т.н., макар че астрологията не ни разкрива бъдещето. Всички сме запленени от бъдещето, но което изобщо не ни е ясно, че ние сме бъдещето. Всеки един от нас, тук и сега, е бъдещето си.

Имаме способността да контролираме „пердето“, да решим да променим мотивацията си, поради която правим нещо, известно ни като свобода на избора. Тази свобода на избора ни дава възможността да се разгънем, не да променим действията си, а да се препрограмираме: за какво правя, каквото правя?

Всеки път, когато един човек е способен да промени мисълта и действието си водени от егоистично желание към действие изпълнено с великодушие, благосклонност, светлина от милосърдие… произвежда,  прави място дълбоко в себе си, да слезе светлината на мъдростта и познанието, която му позволява да види бъдещето. Не трябва да разбирате нищо. Трябва да имате информацията, за да може като дойде бъдещето, да знаете какво да правите. Това от една страна…препрограмиране,детство,квантови,закони,разгъване на времето,сегашно,минало,бъдеще,биодекодиране

Живеем в края на периода на разгъване на времето, където времето е разгънато максимално, тотално е отворено и всички потенциални реалности са проявени в квантовото поле, в полето на безкрайните възможности. Тук, в това тяло, като частица, всеки от нас е раздвоен от истинската си същност, от астралният си аз или енергийният аз…Тази енергия, вълна, която в действителност е всеки един от нас, има способността да се движи в пространството и времето със скоростта на светлината.

Напишете едно писмо, на детето, което сте били точно преди да навършите 12 години за жените и 13 години за мъжете. От това място във времето, където сте днес, на колкото години сте и цялата информация, която имате за живота ви досега, т.е. какво е бъдещето на това дете, напишете едно писмо на малкото дете. Сякаш е от името на някой, който познава това дете, на когото детето вярва и разчита и му разкажете неща, които се нуждае да знае за бъдещето си. Понеже това дете не е имало метафизическите знания, които днес сега вие имате, това дете е живяло в продължение на определено време лишено от знанието, не е знаело, че може да се разгъне, да се раздвои и да направи нещата по различен начин, може да е по-интелигентен, по-духовен…всеки сам за себе си знае какви грешки мисли, че е допуснал, какво е било по-добре да го направи по друг начин и т.н.

Добре е да напишете писмото лично, не на компютър. Дайте на детето информация от бъдещето, какво ще му се случи, какви трудни ситуации ще живее…Предупредете го, например: „Когато навършиш 16 години, ще се влюбиш, ще си щастлив/a, но след това ще те зареже, но ти не страдай, след този период те очаква….“

„Внимавай с еди- кой си човек…“

„Ще ти се случи еди какво си…“

Ако има някакъв момент, където е трябвало да вземе решение, но е минало времето, не е успяло да направи, каквото трябва и се притеснява…предупредето го: не се притеснявай изобщо, че не успя да направиш, да кажеш…да вземеш правилното решение…или не успя да действаш бързо…Или ако си взел някакво решение прекалено бързо и след това са започнали проблемите ти, ситуацията е станала опасна за теб…

Уроците, които би желал някой да ти казва за бъдещето ти, за  всички трудни за теб периоди, етапи, ситуации от живота ти…напиши тези пророчества и предсказания от бъдещето. Разгъването на времето ни позволява да започнем да възприемаме всичко, каквото ни се е случило и каквото се случва по съвсем различен начин, самият живот вече не е онова, на което са ни учили и учат в момента децата. Промяната на парадигмата на живота, от нютоновия начин на живот и възприемане на реалността към квантовия начин на живот, е задължителен за всеки един от нас. Всеки ще премине този преход. Да започнем веднага, тук и сега, да прилагаме законите на квантовата механика, за да си сътворим светъл, спокоен и изпълнен с мир и любов живот. Времето и пространството не съществуват. Това дете на 12-13 години едва сега започва да живее и да експериментира света. Върнете се назад във времето и дайте информацията на детето, ще имате промени в живота си на физическо ниво. Аз експериментирам реалността и живея единствено по квантовите закони вече няколко години и ви гарантирам, че ще имате промени. Само не критикувайте! Запомнете: всяка ваша мисъл създава вашата реалност.

Напиши писмо от бъдещето за себе си.

Когато имате готово писмото, седнете в спокойно кътче на дома си, представете си стаята, в която спи детето на 12-13 години, представете си детето, може да е легнало в леглото и му прочетете писмото. Прочетете писмото на глас и му оставете писмото отстрани на леглото или под възглавницата…Знайте, че детето получава това писмо днес, когато ние четем писмото, но то, детето е на 12-13 години и сега тепърва започва живота си…и Животът му ще започне да се променя. Понеже живеем в света на действието и начина, по който сме живели, сме лишили детето от някои действия, с информацията, която даваме сега на детето, възможностите за действие ще дойдат по-късно, оттук нататък…И оттук нататък, когато дойде възможността, ще можеш да я използваш и да дейтсваш. От деня, в който напишеш и прочетеш писмото на детето, започни да обръщаш специално внимание на възможностите, които се появяват в живота ти.

Изключително важно е да освободите детето от семейните и родовите програми. Кажете на детето, че си заслужава да се бори да бъде такъв човек, какъвто иска да е, а не да бъде човек, какъвто родителите му искат да бъде, или обществото, морала и етиката му казват, че трябва да бъде. Да знае детето, че е освободено от задължението да се подчинява на програмите, наложени, от който и да е друг, без значение дали са от родителите, учителите, бабите и дядовците…Никой не може да каже да детето кое е правилно о кое не е правилно. Предупредете това дете, че то е единственият господар на Живота си, че не трябва да приема и да се подчинява на програми и програмирания, които не му принадлежат. Нека на детето му стане тотално ясно, че нито един закон,морал, етика, убеждение…писани и измислени от който и да е човек, няма никаква власт в живота му. Трябва да започнем да се препрограмираме от началото и началото е денят, в който сме станали големи хора, 12 години за момичетата и 13 години за момчетата.

Използвайте квантовите закони за живота и променете миналото, а то ще промени сегашното и бъдещето ви. Защото минало, сегашно и бъдеще се намират само Тук и Сега и се ръководят единствено от метафизичните закони. Ако всичко това сме го знаели преди, животът на нито един от нас и на цялото човечество, нямаше да е такъв, какъвто го експериментираме сега на индивидуално, национално и глобално ниво. Ако днес свършите тази работа, дайте информацията на детето на 12-13 годишна възраст, която му е необходима за следващите 20-30-40-50-60 години от живота му, утре животът на порасналото дете ще е различен.