Квантово Съзнание

2 posts

Невропикселът

Невропикселът не се нуждае от линейна връзка. Това е една инстанция, която е в неврологията, но се свързва с 4 по нелинеен начин. Следователно, бездната, празнотата е много добра за невропиксела. Полезна е, защото ще представлява пространството за  логичната работа. […]

Празното пространство

Не се безпокойте, ако усещате в себе си все по – голяма празнота, бездна, пропаст. Вече имаме логиката на тази празнота. Каквото става в момента е, че бездната трябва да ни се прояви, за да активира един нов потенциал. Възползвай […]