Неживи биологични антени


Родословното дърво подаде Оставка

Родословно дърво и фамилия изглеждат синонимни думи, но живеем в динамична епоха, където всеки ден се променя смисълът на живота ни и оттук, се променя и миналото.

Родословното дърво, семейството, фамилията е просто един колектив, чрез който се раздвояваш на първи план, физическия, биологическия, за да експериментираш дуалната, полярната реалност.

Това е един физически закон за разтврянето на времената.

РЕпроменяме смисъла на родословното дърво.
Един Рецептор от Миналото, 147 се свързва с един Рецептор от бъдещето 369, за да SE РEпромени смисъла на Съществуването в 258, тук и сега…

Т.е.

Всички родени през месеци Януари, Април, Юли и Октомври – поддържат миналите дизайни, актуализират миналото.

Всички родени през месеци Март, Юни, Септември и Декември – актуализират дизайни от бъдещето.

Всчики родени през Февруари, Май, Август и Ноември – синхронизират минало и бъдеще в настоящето, тук и сега.

От тук ни се отварят пространсвтено – времеви аксиоми, които променят смисъла, значението на всичко, свързано с генеалогия, психология, наследсвтени болести, родословно дърво, епигенетика, физика, биология, трансгенерационна психология и т.н., и т.н.

 

Всеки от нас е приемник и предавател на информация. Когато един човек вече е нежив, почине, става една актуализация в семейната среда.

И тази актуализация на информацията ни свързва по някакъв начин с починалия човек от извън съществуването.

Има голяма разлика дали ще кажем мъртъв човек или нежива биологична антена.

Не е едно и също! Не е едно и също за биологичното ни подсъзнание!

Нашите „мъртви“ двойници са живи в нас и ние сме „мъртви“ в тях! Ние сме + и те са – и наобратно.

За тях ние сме мъртви.

Ако вместо „мъртви“, започнем да ги наричаме „не живи“, начинът, по който ни информират се променя, или по-точно, нашето възприятие за смърттта започва да се променя.

Всеки един от нашите „неживи“ двойници или роднини, постоянно ни информира като не жива биологична антена.

Досега ги възприемахме само на атомно ниво.

Но когато започнем да си разширяваме кръгозора, съзнанието и почнем

да ги възприемаме на субатомно ниво, влизаме в процес на трансформация на възприятията ни.

 

Когато работим с родословното дърво, ги виждаме като нещо разделено от нас….

Но ние сме живи в тях и те са живи чрез нас…

Ние сме едновременно живи и мъртви

 

В зависимост от митовете, легендите и различните национални ритуали, които имаме, се определя възприятието ни към тази не жива WiFi . Това възприятие ни блокира, за да нямаме актуализации на индивидуалните ни дизайни и програми…

 

Когато променим възприятието си за смъртта, ще променим и възприятието си, което имаме за живота…

 

При работа с родословните дървета сега вече откриваме само единство, но само до преди по-малко от година, възприятието ни беше дуално: задължително е да си припомним, че е разделено само възприятието ни.

Важно е да разберем как ни информират неживите биологични антени, как става предаването от миналото към бъдещето и от бъдещето към миналото, също така е препоръчително да знаем, как се конфигурира възприятието.

Сега знаем как функционират биологичните маркери и ни дават възможността на предвидим, Не да предотвратим, а да предвидим ударите, шоковете, които в предишната парадигма активираха някакъв симптом от конкретна биологична програма. Това го дължим на откритията на доктор Хамер.  Сега можем по друг начин да използваме информацията, за да си активираме други невронни връзки чрез които да разрешаваме трудностите.

Изключително важно е да знаем как информира една нежива биологична антена, излъчваща конкретна информация, която ако не е уловена от човека, отскача в квантовото поле и ни се връща отново същият въпрос.

Не става дума да лекуваме, а да разберем, че животът има една логика, чрез която можем да занулим информацията, и ако можем да предвидим, да предвидим въздействията, които е живеем. И не само въздействията към бъдещето, а и въздействията към миналото. Всичко се случва едновременно.

Не трябва да елиминираме нито един член от родословното дърво, защото ще е като премахване на член или орган на нашето тяло. Tрябва да интегрираме миналото в настоящето и да асимилираме и осъзнаем, че всичко, което се е случило, е било полезно, имало е причина, за да се случи.

Всеки от нас носи в себе си информацията от начина на живот на всички наши предци.

Във Вселената всичко е информация, от това следва, че нашето тяло, нашите клетки, нашия организъм, също съдържат тази информация.

Какво означава: „Едно родословно дърво е един акт на осъзнаване„?

Тази фраза показва, че родословното дърво разкрива нашето подсъзнание (семейството е подсъзнанието) или можем да го наречем нашето нерационално измерение.

Какво ще ми помогне този акт от осъзнаване?

Първоначално изглежда скандално за съзнанието ни да задълбочава осведомеността си за родословното дърво, но ще ни бъде полезно да открием, че семейството е като гърне пълно с психологически тайни, табута, срам, … 

Когато има убийство, лудост, кражба, изневяра, проституиране, затвор, кръвосмешение, насилие и т.н. (реално или символично, нашето биологично подсъзнание не може да разграничи) ние сме носители на неразрешените конфликти на нашето родословно дърво и това се проявява в нашия живот като ни превръща в изкупителни жертви, подлага ни на страдания, пречи ни в любовта, секса, не ни позволява да се чувстваме щастливи, да сме грижовни родители, в крайна сметка паметта на нашето родословно дърво винаги присъства в нашия живот.

 

Информацията се предава вертикално, например всички, родени Януари – Април – Юли – Октомври, първата колконка,  Плюс – минус 10 дена от датата на раждане и смърт, имат aфинитет, приличат си външно, имат подобен вкус, характер и т.н. 

Годината не е от значение, защото времето не съществува. Датата на смърт я приемаме за дата на раждане, защото смъртта не съществува и дата на смърт е преминаване в друго измерение.

Прочети повече по темата …