Минералът и тялото

Стой неподвижно (минерално) в ситуация или транзит, който излиза извън рамките на поносимостта ти, преливаш от емоции.
Реалността ти е Отговорът!

Минералът се е развил структурно  като пространствено – времеви конектор.

Това е изразът на Земята, свързана с изразената Вселена. Така че няма критерии за мобилност.  Структурното минерално съзнание няма пространствено – времеви критерии за мобилност, тъй като неговият обхват е междугалактичен.

Няма нужда да се движи.

Когато обитавате травма, без значение от размерите, опитайте се да заглушите съвестта на всичко, което се движи, за да влезете в една тишина и неподвижност от каменна форма.

Когато правим това, минералният скенер сканира позицията на всяко нещо и стабилизира.

Но трябва да остана тип камък без понятия, по-малко човешки. Първите, които се изгонят при травма, са човешките понятия.

Надграждайте повече върху животинското съзнание. И химията ще бъде канализацията. В момента на травма, обработката на химията, която генерира тялото, с човешкото съзнание, е най-лошото нещо, което може да ти се случи.

Химията трябва да се обработва от минералното съзнание.

Затова биологията ти те поставя в кома.

Минералът в теб казва: „Искам го мъртъв, защото нищо, от каквото има вътре в себе си, ми служи за нещо. Единствено ако го поставя в кома, ще мога да направя нещо за този“.

Базални съзнания.

Супер базални съзнание, които изобщо не са в нашето въображение.

Блокирането е това. Нещо, което те усмирява изведнъж, поставя те в тотална неподвижност, в бездействи и покой.  

Искаш да се преместиш, но те блокира.

Сега трябва да разбереш и да можеш да преведеш посланието на минерала в теб, изразяващ се.

Той не може да ти каже: „остани неподвижен, глупак такъв!“

Трябва да можеш да преведеш съобщението на минерала, крещейки: „Спри!“

Минералът в човешкото тяло не се изразява с думи, не брокеа, от зона Брока на мозъка.

Минералът ни осведомява: „Това, което правя, е използвам човека, животното и растението, за да дам изразяване в Брока на информацията от Вернике.

Комуникацията между Зона Брока и зона Вернике на мозъка.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0

Защото информацията е в зона Wernicke и когато човекът може да изговори нещо, е когато вече тази информация то зона Вернике е преминала в зона Брока на мозъка и ние брокеаме, изговаряме.

Но имаме много повече информация в зона Вернике, която ни ръководи и управлява през живота, без да си даваме никаква сметка.

Едва когато сме заставени да останем неподвижни, на легло, тогава можем да почнем да си даваме сметка каква информация имам в зона Вернике на моя мозък.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5

Минералното съзнание е основано, за да бъде Wernicke, създава се, за да бъде Wernicke, за да дава смисъл на живота.

Затова, когато загубиш смисъла на живота, имаш минерални дисбаланси в организма си. Защото минералът е пряко свързан със смисъла на живота, смисъла на съществуването ти: каква ще бъде взаимовръзката.

Това е основният, основополагащ смисъл на минералното царство. Ето защо връзките, които ни предлага и предоставя минералното царство, са звездни. Това минерално царство е било свързано с всички енграми на изразената Вселена, за да може да даде  цялата тази подкрепа.

Ето защо, връзката ни чрез думите се опира в самоизразяването на минерала, а не на речника на българската академия БАН, или на която и да е академия по света. Защото ми дава странична звездна взаимовръзка.

Така че, ако се опра на минералното съзнание в мен, всички останали са добавена стойност.
Но ако се опра на някоя честота много по – висока, всички останали ще ми въздействат негативно върху химията, произвеждана от организма ми.

Това е най – основното, базовото съзнание, на което се опира живота на биологичните тела.

Ако аз се базирам на минералното съзнание, всичко останало е добавена стойност.