Панически атаки, психози

Паническите атаки са съпроводени с различни симптоми като хипервентилация, сърцебиене, виене на свят, дереализация, хипертония и т.н. Tези симптоми, предизвикани като естествен физиологичен отговор на стресова ситуация, са причинени от активни конфликти, които причиняват тези симптоми.

12086967_1657090017897516_1597296672_nПаническата атака е епикриза на параноичен комплекс, т.е. сумата от фронтална и тилна констелация. Констелация означава, че едновременно има два активни конфликта в двете полукълба на мозъка, тогава казваме, че човека е в констелация. Комбинацията на две или повече активни биологични прогарми, всяка със своя биологичен смисъл, отговаря на един нов биологичен смисъл с Нови Психологични Симптоми. Точният израз на психични промени се определя от вида на конфликти, които са включени. Степента на психично разстройство (смущения, безпорядък, разстройство) се определя от мащаба на участаващите конфликти.

Човек с висящ, неразрешен, прекъснат активен конфликт ще влезе в шизофренична констелация при следващия конфлик, който ще въздейства на противоположното мозъчно полукълбо.

Когато един човек е „констелиран“, се намира в състояние на двоен стрес. Дисбаланса на поведението е резултат от специални програми на природата. Този дисбаланс на поведение е това, което ние определяме като психично болен. Това временно състояние на изолация от останалия свят, позволява на хората да „поемат въздух“, докато очакват възможното връщането към нормалността. Това е опитa на природата да защити живота на човек от «излишъка» на конфликта.

Всички ние, в абсолютно всеки един момент от живота ни, сме пред прага да влезем в констелация, каквато и да е, защото са много. Още повече,  за да можем да оживеем в средата, в която живеем, постоянно влизаме в констелации безсъзнателно и излизаме също безсъзнателно. Много е важно да започне промяната на съзнанието на обществото към всички определения на различните болести, както и представата ни за тях.

Психично болните хора имат два или повече активни конфликта едновременно.

Във всеки един момент, всички можем да се превърнем в „психично болни“, защото не познаваме подсъзнанието си, не знаем какви безценни съкровища сме натрупали там.

Единствения начин да променим, каквото и да е било нещо в тоя свят и живот, е да сложим ново начало на всичко. Новото начало започва с отварянето на ново съзнание и ново отношение към всичко.

Виждайте пред себе си само здрави хора и здраво общество! Не критикувайте и не осъждайте нищо и никой!

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp