Емоции,здраве,биологично декодиране, гняв,холистично здраве