Семинари

Всеки от нас е едно откровение, но на ниво на секретност толкова високо, че сме тайна сами за себе си, тъй като сме фрагменти, които крием много повече информация, отколкото осъзнаваме.

Няма по-голяма тайна от собственото ти съществуване.

Болестта е усилието, което прави Природата, за да се излекува човека. Въпроса е – за какво моята биология ми праща този симптом?

Биологичното декодиране е уникален метод за възстановяване на здравето на тялото и душата чрез пътуване в биологичното ни подсъзнание, което показва пътя на влизане в болестта преди да се измъкнем от нея.

Във всеки миг от нашия живот ние изпращаме сигнали от емоции, чувства и убеждения в съзнанието си. И тези сигнали съзнанието ни ги превежда като кодове и ги превръща в нашата реалност.

Целите основно са две. Първо – да се достигне до скритата емоция, да стане явна, очевидна, да се осъзнае и да се изрази устно. Второ – да се търси биологичния смисъл на симптома, на болестта. И да си зададем въпроса – за какво моето подсъзнание ми дава това биологично решение? И в този момент клиента-пациента осъзнава нещо много важно – че болестта не е нещо, което му се случва просто ей-така, а в основата на болестта има информация от подсъзнанието за съзнанието.seminario

 

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp