Черното огледало

Нещо полезно за теб, който си даваш сметка, че дизайните ти са свършили, виждаш повторенията в живота си, всичко тук ти е безразлично, вече нищо на физическото измерение не ти прави впечатление, не те въодушевява, не ти дава стимул за нови експериметни..
Знаеш вътре дълбоко в себе си, че има нещо друго, различно от обясненията на всички духовни, окултни, езотерични, физични, философски, религиозни течения, познати на нашата цивилизация…

ЧЕРНОТО ОГЛЕДАЛО
На всеки 3 години имаме 1 година високосна.
Това е маханизма за актуализация, който имаме, чрез тези 4 години. Всякак година ние правим една обиколка от 365 дена и една четвърт, което 0, 25 (кадър 25 е скритият кадър, сляпата точка).

Тази четвърт се компенсира с един ден екстра добавен във високосната година, който ни се дава актуализацията.

И съвсем не случайно, този ден е + 60, т.е. ден 60 – ти от високосната година.

Тогава, първата година е година Приеми реалността, Втората година е Асимилирай реалността, третата година е Предизвикателството и четвъртата, високосната година е Реши.

И всичко това ни дава пространствено – времеви ресурси, за да видим къде точно се намираме и къде не.

Много е важно да знаем къде сме точно и къде не сме.

Това е базово за сегашните параметри на пространство – времето, както и да е строго индивисуално, т.е. всеки един човек има своите конкретни пространствено – времеви параметри и е препоръчително да видим локализацията си.

Има нещо друго, което ще си дадеш сметка чрез Черното Огледало

Всички решения, които вземам, на база на своето безсилие, е защото не съм приела реалността.


След като не приемам реалността си, не мога да я асимилирам.
И в момента, в който трябва да процесирам увеличението, разширението на дизайна си, предизвикателството ме кара да изпадна в безсилие.

И тогава, по време на високосната година, съм в инстанция за вземане на решение, но тази инстанция вече просто е Черно Огледало.

Един календар структурира пространствено – времевото съзнание и ни дава релси за взаимно свързване.

Много е важно да направим тази връзка и да си присвоим тези права.
Ето затова имаме положителна честота, отрицателна честота и сляпа точка кодирани в датата си на раждане.


Ти се раждаш в даден ден от годината и този момент има точно изминали дни от началото на годината, 1 януари, и дни, които трябва да минат до края на годината – 31 декември.

Изминалите дни са положителни, а тези, които трябва да преминат, са отрицателни.

Но от Слънце по отношение на Земя, Слънцето излъчва цялата година, излъчва я като цяла единица и ние я приемаме като една част от цялото.
Като вземем предвид частта, ни дава информацията каква част имаме да процесираме в позитивно и каква част в негативно.

Процесор 353, да видиш как действа в теб, как те управлява и ръководи, е най – невероятния подарък, който може да получиш през инстанцията си на Земя и то точно този ти престой…

Елегантно и плавно стъпване на Земя!

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp