Трети Закон на Доктор Хамер

Всеки симптом ни показва, че сме преживели един емоционален конфликт, на който подсъзнанието ни отговаря с биологичен симптом. Всеки симптом има:

1. Висцерален смисъл (мед. отнасящ се до вътршните ни органи) и всеки човек манифестира според собствените си подсъзнателни програми.

2. Биологична полезност, защото се адаптира на една конкретна ситуация.

3. Позитивно намерение, защото е програма за адаптиране.

4. Има една съгласуваност, последователност, която трябва да се търси в историята на човека и симптома или в болестта, ако има такава.

Тази връзка се обяснява в рамките на ембрионалното и еволюционното развитие на човека. Филогенеза е раждането, развитието и еволюционната трансформация на организмите в цялата история. Онтогенезата е еволюционния процес на индивида в рамките на един вид.

Ембриологията изучава формирането и развитието на ембриона и плода в човешкия род.

В своя трети биологичен закон, Доктор Хамер обяснява връзката между психика, мозък и орган в рамките на ембрионалното развитие и която следа откриваме в нашия мозък. Обяснява четири мозъчни функции: всички болести отговарят на една или повече от тези функции.

Човека се вписва в една биологична реалност. По време на ембрионалното развитие плода преминава с огромна скорост през всички етапи на еволюцията, от едноклетъчен организъм до човек.

От третата седмица на бременността се формира невралната плоча и ембрионалния диск се превръща в една структура от три слоя, които въпреки че са в контакт, са напълно автономни. Тези три слоя са:

1. Ендодерма

2. Мезодерма , който Др. Хамер разделя на две групи според филогенетичното появяване: мезодерма на стария мозък и мезодерма на новия мозък

3. Ектодерма

Всички органи и тъкани, които произлизат от един и същ ембрионален слой, са контролирани от същата част на мозъка, възпроизвеждайки се по този начин филогенетичната еволюция на човека.

Някои органи произлизат от само един ембрионален слой. Други органи са формирани от тъкани, които произлизат ор различни ембрионални слоя и въпреки, че се смятат за само един орган, се контролират от различни мозъчни зони.

10931387_1544532435819942_2012416198749849625_n

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp