Типология на чисти енграми

Типология на чисти енграми година ПРИЕМИ

Отговаря на всички, които са родени между 15.03.. и 31.12. на една година ПРИЕМИ или между 1 януари и 23 януари на година АСИМИЛИРАЙ.

Тези рецептори имат чиста типология на година ПРИЕМИ, която е първата година след една високосна година.

Цялата типология на година Приемам има в АЗ мембрани на апарати, съответстваща на функцията Предизвиквам.

С други думи, има функцията Предизвикай в Аза.

Това показва, че предизвикателството е в мембраната.

Самопредизвикателството е връзката, Приемане чрез връзката.

Приемане и откриване във връзката, каквото ми липсва.

И е предизвикателство за тази мембрана на постоянно свързване. Постоянно предизвикателство на мембраната и постоянно предизвикателство в обвързването с другите.

В този случай, хората имат Реши в инстанция 2 и 6.

Т.е., имат функция Реши в инстанциите, които отговарят на вътрешния лимит и на външната комуникация.

Това показва, че имат всички светлини задействани във връзка с вътрешния лимит, във връзка с външната комуникация.

Това показва, че има осъзнаване на вътрешния лимит, има решение за това кое точно ме ограничава, кое не ме ограничава, каква функция изпълнява лимита, каква функция изпълнява въпроса, както има яснота в комуникацията.

Това показва, че са наясно с това, което комуникират, което може да породи контекстуални проблеми между подателя и получателя: човекът може да е наясно какво комуникира, но това не гарантира, че другият, получателят, го разбира.

Друга точка от този тип енграми са инстанции 3 и 7, където те имат същата мембранна функция като годината на раждане.

Приеми инстанции 3 и 7.

Инстанция 3 – вътрешна комуникация, инстанция 7 – външна проекция.

Необходимо е да се приеме вътрешната комуникация в този тип енграми, изисква се хората да Приемат своята вътрешна комуникация и да Приемат какво проектират.

Приемам е действието, маркиране, ограничаване на вътрешната комуникация.

Ограничаване на каквото проектират, защото след това се срещат с изненади.

Инстанция 4 и инстанция 8 я имат в година Асимилирай.

Това показва, че смисълът на асимилация за този тип хора с този тип енграми е чрез администрирането на ежедневието им, на времето им, на тяхното пространство, тяхната територия, на това, което се случва в най-близкото им обкръжение в ежедневието.

Точката им на свързване е най-близкото, връзката, но е процесиране на връзката.

Точката на Асимилиране е чрез инстанция 8, която показва потенциалната точка.

Асимилацията на един потенциал показва разделяне на части, разделяне на всяко нещо, което носи новости в живота на тези хора. Тоест, изисква се предварителна интеграция, за да започне да се материализира нещо.

С други думи, не че ще правят, само заради направянето, а имат нужда предварително да интегрират и обработят в ежедневието си, в контекста си всичко и след това да го приложат на практика.

Типология на чисти енграми година Асимилирай

Отговаря на всички, които са родени между 15.03.. и 31.12. на една година АСИМИЛИРАЙ или между 1 януари и 23 януари на година РЕШИ, тези хора имат типология на енграма Асимилирай.

Този тип енграма има в центъра, в инстанциите на центъра на Аз мембрани на години РЕШИ.

Това означава, че структурата на Аза, типологията на енграмата на  година Асимилирай, е Реши.

Решението на Аза може да бъде като леден блок или може да бъде като отвор.

Това са хора склонни да Решават, имат толкова много в себе си интегрирано Решението, вродено им е, по фабричен дефект идват с опцията РЕШИ, защото не си дават сметка, просто го правят, просто Решават.

Вземат Решение какво правят, какво не правят, кой влиза, кой не влиза, кой излиза, кой не излиза от тях. Решението го вземат на мига, без да мислят и разсъждават по темите.

Насочват си вниманието и съзнанието към това с кого и какво искат да се свързват и с кого и какво не искат да се свързват.

Казвам го много силно, т.е. поставят бариера срещу контекста или цял айсберг срещу контекста, или откритост.

Но откритостта е с много съзнание, защото се отварям да споделям.

Типологията на година Асимилирай има енграмите на Аза в РЕШИ и е единствената типология на енграма, която има 3 високосни години в своите логически или административни инстанции.

 АЗа има следните характеристики:

АЗ е много селективен, крайно селективен.

От друга страна, инстанции 2 и 6 имат своите големи способности, защото в години Приеми има инстанции 2 и 6.

Какъв е вътрешният лимит и каква е външната комуникация съответно.

Цялата тази способност, целият този капацитет за “вземане на  Решения” в Аза, е защото Аз е безличен аспект.

От друга страна, тъй като няма толкова много Съзнание за вътрешната граница, за вътрешния лимит, трябва да определят, да маркират собствения си лимит.

Намери лимита си.

Познай собствените си въпроси и разграничи собствената си комуникация: понякога не могат, или не им е толкова лесна външната комуникация.

Сякаш искат да комуникират нещо, но не знаят как да го направят.

Нуждаят се първо да разделят, разграничат тази комуникация вътре в себе си и едва тогава да я комуникират на другите.

От друга страна, имат позицията на Асимилирай в инстанции 3 и 7, откъдето процесират, обработват, интегрират, дезинтегрират, за да интегрират и другите.

И това е частта от вътрешната комуникация.

Нуждаят се да размишляват, да разсъждават, да обработват в рамките на вътрешната си комуникация, в рамките на вътрешния си диалог, какво се случва с тях, а също и чрез това, което правят, какво проектират, за да Асимилират нещо, което ги включва, което ги съдържа, някакъв въпрос, който взема под внимание самите тях.

Например проект, който ще направя, защото ще ми послужи за еди – какво си.

Или проект, ще уча еди – какво си, защото това ще ми позволи да включа едно друго нещо, което ще ми позволи да включа следващото, което ще ми позволида включа поредното и т.н.

В инстанции 4 и 8, които са инстанциите за управление на времето и пространството, 4 и 8 им дават потенциала, имат година Предизвикай в инстации 4 и 8.

Тоест, те са склонни да Предизвикват. 

Самопредизвикателството е на страната на управлението на времето и пространството.  

Предизвикват и другите.

Също и в потенциала.

Включват самопредизвикателство във вземането на потенциалите.

Склонни са да използват потенциала, който предизвиква, въпреки че понякога след това има някакви пречки.

Тъй като са склонни към този спад, който се появява по-късно, отстъпвайки от темата, и това ги кара да преосмислят своите ограничения, комуникацията си и т.н.

Тази типология Асимилирай е много конкретна, най-подредените, но не винаги се изпълнява.

Типологията на тази енграма има един много интересен ред.

апарат 506, актуализация

Типология на чисти енграми на година Предизвикай

Отговаря на всички, които са родени между 15.03.. и 31.12. на една година ПРЕДИЗВИКАЙ или между 1 януари и 23 януари на година РЕШИ.  

Типът енграма на година Предизвикателство има в центъра, в АЗа, година ПРИЕМИ, и това показва, че в тази мембрана е необходимо маркиране.

Предизвикателството, което имат е в точката на АЗа.

Имайки „Приемам“ в мембраната на Аза показва, че сякаш се нуждаят да направят маркиране на връзката, защото са склонни да се размиват бързо във връзката.

Все едно, че човек се отдава на връзката и след това не знае къде се намира или е склонен да се затвори напълно в себе си.

Тоест, или всичко, или нищо.

Сякаш няма средна точка във връзката и се нуждае да разграничи връзката си с контекста.

Не винаги и при всички е така, зависи колко сме работили с връзките и взаимоотношенията. Не че винаги е така, но в някакъв етап на живота си, човек може да види в ретро, да си признае, че е бил в такива обстоятелста.

В инстанции 2 и 6, инстанцията на вътрешния лимит 2 и на външната комуникация 6 имат мембрани ПРИЕМИ.

Тоест, те асимилират всичко чрез разпознаване и признаване на границите, лимитите.

Разпознаване и признаване на собствените си въпроси.

И също така, когато общуват, когато изговорят, когато казват, когато вербализират нещо, е добър начин за самите тях да асимилират за себе си това, което изговарят, което произнасят.

В инстанции 3 и 7 имат година Предизвикай.

Най-голямото предизвикателство е тяхната собствена вътрешна комуникация.

Склонни са да се самопредизвикват в общуването си, че не винаги е така, както им се представя конкретното обстоятелство, тема и т.н., и самопредизвикателството също е в проекцията.

Склонни са да приемат големи предизвикателства в своите прогнози, което по-късно може да доведе до големи конфликти, защото понякога това, което очакват от тази проекция, не е същото, не се получава същото, по-късно завършва различно и тогава, все едно трябва да коригират фантазията си.

Същото се случва на всички нас, но при родените в година Предизвикателство е много по-маркирано.

Инстанции 4 и 8 имат в година на Реши.

Това показва, че те са хора, които имат силата си в управлението на своето време и своето пространство, и в изместването на потенциали в пространството и времето.

Има голям капацитет на изместване на възможности.

Това е типология на енграма, която е като самоподдържаща се, самоиздържаща се в пространството.

Всички ние се самоиздържаме и самоподдържаме в пространството, само че при родените в година Предизвикай има по-голямо изявление като доказателство. 

Типология на чисти енграми на година РЕШИ

Отговаря на всички, които са родени между 15.03.. и 31.12. на една година РЕШИ или между 1 януари и 23 януари на година ПРИЕМИ.  

Енграмната типология на година РЕШИ има в центъра на Аза  мембрани от различни апарати.

Асимилирането в Аза показва, че процесът на асимилация е изключително свързващ.

Това е постоянна връзка.

Мембраната на Аз на година РЕШИ, на всеки човек, който е роден през година РЕШИ, ще показва, че процесът на съзнание е от свързващ тип, чрез връзките.

Процесът на съзнание винаги е свързващ за всички, но при родените през РЕШИ е много по-маркиран и се проявява силно, за да бъде видян.

Има обработване на информацията, която се осъществява чрез връзката.

В инстанции 2 и 6 този тип енграма има мембрани на ПРЕДИЗВИКАЙ. Това показва, че има постоянно и силно звучащо предизвикателство на собствените си граници.

Това е като да си дадем сметка за неща, за онова, което ни липсва да приемем, понякога не приемаме определени граници и лимити, и след това се появяват конкретни сблъсъци.

И признаването на лимита им е самопредизвикателство.

Самопредизвикват се да общуват, без другият да го забележи, за родените в година РЕШИ е като непокорство, неподчинение и предизвикателство към другия.

По-скоро е предизвикателство за себе си да се съобщава онова, което носят вътре като информация.

Тук има и друга тема (проблем) – външната комуникация като едно самопредизвикателство.

От друга страна, родените в година РЕШИ, с този тип енграми, имат РЕШИ в инстанция 3 и инстанция 7.

Това показва, че има много вътрешен свят, много вътрешна комуникация, но е едно решение да се изключи тази КОМУНИКАЦИЯ, защото каквото става обикновено е, че човекът попада във вътрешните си вериги.

Цикли и повторения на вътрешната комуникация.

От друга страна, те са страхотни проектори, защото имат РЕШИ в проекцията и сякаш са склонни да проектират неща, които имат много иновации. Имат много картини, много процес в проекциите, но дефицитът им идва от инстанции 4 и 8 и тези инстанции нямат конкретна подкрепа.

Колкото и да проектират нещо прекрасно, по-късно не се осъществява, защото няма реална подкрепа.

И в инстанция 4 и инстанция 8 имаме години Приеми.

Това може да е променено при някои хора, които имат повече време живот.  

Да имаш Приемам в инстанции 4 и 8 означава, че трябва да приемем маркировки, ограничения по отношение на времето и пространството.

С други думи, приемаш дневния ред, поемаш управлението на територията, приемаш грешката, лимитираш грешките, за да извлечеш информираност.

За да ме информира Грешката, трябва да я лимитирам.

Ако не лимитирам грешката, ще се надува все повече и повече.

И също така, да се ограничат и лимитират потенциалите, тъй като този тип енграма възприема, има толкова отворено възрпиятието от инстанция 8, че каквото прави е, възприема потенциалите и ги проектира, но не ги маркира, не ги очертава, не ги лимитира, а трябва да ги ограничи.

Необходимо е да се ограничи, за да бъде една проекция, базирана на реалността, на основата на пространството.

Приемане на потенциала и приемане на ограничение за управление на този потенциал.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp