Твоите зъби показват кой си

За тези, които не са експерти в стоматологията, устата е разделена на четири квадранта.
Първи квадрант представлява фигурата на бащата и рода. Втори квадрант представлява фигурата на майката и рода. Трети квадрант представлява дома. Четвърти квадрант представлява работата.

Значението на всеки зъб:

11- Баща. Ролята на бащата.
21- Майка. Ролята на майката.

31- Действието на майката.
41- Мъжка агресивност. Mемории на насилие.
Ако 11 и 21 са разделени, това означава, че в нашето родословно дърво е имало баща и майка, които са били разделени и този човек носи информацията за конфликта. Ако единият зъб е прав, а другият е накриво, имало е един баща и една майка, които не са се поглеждали.
Ако 21 е по-напред от 11, е имало една майка, която е била над бащата.

12. Отношенията с баща ми. Как виждам връзката с баща ми.
22- Връзката с майка ми.
32- Закрилата от страна на майката.
42 – Закрилата от страна на бащата.
11 над 12 е памет за деспотичен баща.
Патология в 32 е памет за отсъствие на защита на майката.

Патология в 42 е памет за деспотичен баща. Трябва да се защитя от него.
13. Представлява правилата, законите. Възможността ми да се подчинявам.
23- Представлява морала, добро и зло. Традиции и обичаи. Възможност да търпиш.
33-Mемории на робство, заробване.
43- Памет за несправедливост, спомени за пропадане (реални или символични). Възстановяване на недвижим имот.
14- Мемории на дете, което остава без баща. Загуба на любовта на баща си.
24 Конфликт на липса, празнота, откъсване от семейството. Любовта на майката.
34- Памет за загуба. Любовта двойка.
44- Загуба на братя.
15- Meмории за измяна. Някой е предал или ебил предаден. Отчаяние.
25- Памет за измама и отричане. Несправедливост.

35- Meмории за отхвърляне.

45- Памет за неудовлетвореност. Чувство на гняв, яд, след разочарование.
16- Нашите мечти; това, към което се стремим в живота. Моят баща не се занимава с мен.
26- Необходимост да бъда балансиран човек.
36- Признаване, фамилни имена, прякори. Памет за изоставено дете. Екстракция на матката. Домът.
46- Желанията. Конфликт на мъжката потентност. Памет за срам. Баща ми винаги се съмнява в това, което правя.
17. Изключване от семейството. Ако корените са споени, има спомен за изгнание.
27. Принадлежност към семейството. Семеен съюз. Традициите.
37- Достойнството; отхвърляне. Аз съм нищо. Спомени от задушаване.
47- Мемории за заточение, изгнание, плен, невъзможност за връщане. Неперфектност. Страдание заради успех. Трябва да бъда първият, най-добрият. Постигане на целта.

18. Постигане на целта на живота. Подчинение на шефа.

28- Спомени за грях със законите на църквата. Отношения морално забранени. Кимване.
38- Мемории за покаяние, прошка.
48- Конфликт със скромността, сексуалността. Тайни (в повечето случаи, сексуални). Моята идентичност, това, което «съм», отразява го основната кост.

 

 

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp