Тазобедрена става, Фемур

БиоЛогични и Емоционални конфликти на тазобедрена става:

Етап 3 (Движение Оценяване)

Бедрена глава:

Ако имам някакъв дискомфорт в главата на бедрената кост, означава, че живея конфликт на сексуална опозиция,  чувствам, че съм добър за секс, но не толкова добър, конфликт – «напред-назад».

Негодувание: «Това е прекалено хубаво, за да е истина».

Тотално обезценение на сексуално ниво, където предпочитам да ме наранява, за да докаже, че съм по-нищожен, по-малък…. Боли ме бедрената кост, за да живея четири болезнени седмици на рекалцификация като подготовка за нова борба, за да се чувствам по-силен, ценен, сигурен.

Ако има фрактура на бедрената глава, обезценението е много по-високо. Моят сексуален партньор ме обезценява напълно и от много дълго време. Трябва да анализирам поведението на партньора си и да взема решение, да действам…
Шийката на бедрената кост:

Ако имам някакъв дискомфорт в областта на шията на бедрената кост, задълвително живеп конфликт на обезценяване. Не мога да понасям конкретна ситуация, не мога да направя това, което ме задължават, защото не се чувствам способен.

Фемур, тазобедрена става и таз:

Ако изпитвам някакъв дискомфорт, както в бедрото, така и в таза,задължително живея 4 основни конфликти в едно и също време:

  1. Конфликт на активна или пасивна опозиция.hip-anatomy
  2. Конфликт на репресиран Гняв.
  3. Конфликт на символично кръвосмешение.
  4. Конфликт на семейна тайна.

 

  1. Конфликт на активна или пасивна опозиция.

Някой се противопоставя на моите идеи, на каквото правя, каквото мисля, на начина, по който върша моите неща или вземам моите решения

Негодувание:

«Противопоставям се на някого.»

«Стоя си на моята позиция.»

» Тук съм и се боря.»

Пасивната опозиция:

«Не искам да отида там, но аз не мога да се противопоставя.»

«Не мога да направя нищо друго.»

«Не мога да се боря.»

 

  1. Репресиран гняв:

Злоба и несправедливост.

Всичко в условията на опозиция.

Негодувание:

«Мразя шефа си.»

«Не искам да бъда дърводелец,…. като баща ми.»

«Притеснява ме, че майка ми не ме подкрепят.»

 

  1. Символично кръвосмешение:

Реална сексуалност: реалната сексуалност на човека, трансгенерационната сексуалност.

Символична сексуалност: когато казваме за някой: сякаш е майка ми, баща ми, сестра ми….

 

4.Семейна тайна:

Нещо, което никога не се е казвало…семейна тайна

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp