Синдром на Бехтерев, Анкилозиращ спондилит

При Синдрома на Бехтерев няма един точно определен биологичен емоционален шок. Има една конфликтна история, повтаряща се в продължение на много години и по няколко пъти на ден.

Типичен конфликт на хора, които не могат да казват: Не! Когато някой им поиска услуга, веднага се съгласяват, жертват се: «Трябва да имам много силен гръбнак, за да мога да устоя на всичко… защото аз съм опората за оцеляване на семейството «.

11010516_700256056762842_5299036482134532335_nТрябва да се търси в трансгенерационните връзки (родословното дърво) и Проекта на живота теми, свързани с: „разстояния“, „остави ме да живея“, „ остави ме да дишам“.

Терапията е да се реформира структурата, няма да може да се промени, но може да се адаптира.

Научете се да казвате «НЕ».

Трудността е само първият път. Например може да кажеш: „Точно сега НЕ мога…обади ми се довечера…“
Започни да се грижиш за себе си, в началото 5 мин, после 10 и т.н., но с пълно съзнание, че се грижиш само за себе си. Може да четеш, да гледаш телевизия, каквото си искаш, но прави нещо само за себе си, за никой друг. Всеки ден отделяй време само за себе си!

Това е характерно и за болките в гърба.
Анкилозиращ спондилит : Твърдост
Долу вдясно: Вина спрямо двойката.
Горе вдясно: Вина спрямо майката.
Долу вляво: Гняв към двойката.
Горе вляво: Гняв към майката.
L5 – S1: Гняв срещу приятели, съседи, колеги

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp