Квантов поглед на Родословното Дърво

Психогенеалогията ни помага да разберем генеалогичният характер на нашите отношения. Разкрива пречките, възпрепятствията, динамиката, които водят до идентификации и последици от живота на едно поколение върху друго.

Проучването на собствените ни корени е най-лечебният процес, който съществува. От ранна възраст научаваме историята на нашата страна и нашата култура, обаче е много странно, че не ни учат да обръщаме внимание на нашата семейна история.

Родословното дърво живее в мен. Аз съм дървото. Аз съм цялата ми фамилия, целият семеен род. Никой няма индивидуални проблеми, защото историята на цялото семейство се повтаря във всяко следващо поколение. Семейното подсъзнание съществува и всеки миг търси начин да се прояви. В момента, в който един член на дървото осъзнае нещо, някаква трудна ситуация, случка, всички останали членове също го осъзнават, подсъзнателно. Този някой внася светлина в една тъмна страна в дървото. Този някой е светлина! Един член на рода като свърши своята работа, цялото дърво се пречиства.

Информацията на целият род е във всеки индивид, всички членове носят в себе си цялата информация. Ние сме вървящи холограми. Затова, когато един член на семейството е парализиран, или е в кома, или има болест, която не му позволява да комуникира, да взема решения и т.н., друг член от семейството може да осъзнае, да смени информацията в дървото и да прекъсне биологичната програма, която е активирана. Каквото се случва е, че конкретният човек се свързва със семейното подсъзнание, за да може да се завърши, например,  траура на рода.11746729_1144361255579521_80146334_o

Емоционални и поведенчески ограничения, записани от нашето родословие в нашето лично подсъзнание, в най-непознатият и загадъчен Аз, определят нашето отношение към живота и действията ни.  Неизбежно се появяват в живота ни  болезнени повторения на модели в различни лични области, от които модели е невъзможно да избягаме.
Психогенеалогичният анализ на нашето собствено дърво, ни разкрива дълбоките причини, довели до тези модели. Неговата визия и разбиране само по себе си е лечебно, но можем да направим още една стъпка към преодоляване на тези болезнени рутини, които ни лишават да живеем в пълнота и съзнание.

Генеалогията е с математическа точност, система от повторения с дати, болести, смърт, трудни ситуации, имена, юбилеи, неврологични картини и други, които се пресичат и предават от поколение на поколение.
Ние сме носители на нерешени конфликти на нашето Родословно Дърво и това се проявява в нас като изкупителна жертва, подлагайки ни на страдания, които ни пречат да обичаме, да имаме сексуални връзки, да се реализираме, с една дума – да бъдем щастливи. Паметта на родословното дърво винаги присъства в живота ни.

Родителите проектират своите въображения и желания върху децата си, което наричаме родителски проект. По този начин, едва доловимо налагат една роля, една индивидуалност и в крайна сметка, дестинация, към която трябва да се адаптираме, за да не бъдем отхвърлени от рода.

Понякога, за да обясним жест,  взаимоотношения или болка, трябва да се върнем почти четири поколения. Има елементи, които повтаряме. За да ни наложи тази съдба, семейното подсъзнание използва невербалния език на тялото, характерен за всеки род, включващ погледи, мълчания, жестове… А понякога дори се употребяват буквално команди като: «Ще се провалиш!“, «За нищо не ставаш!», «Нехранимайко!» …

Когато се разгадаят подсъзнателните тайни на дървото, датите на раждане, на зачатие, болести, аборти, починали деца, убийства, самоубийства, изневери, незаконни деца, смърт, бракове и т.н., наблюдаваме изненадващи съответствия, затвърждаващи фините връзки, които установяваме с хората около нас. Ако ние сме в състояние да трансформираме, да преобразуваме нашият семеен мит, също променяме и Вселената. Доброто, което правим, както се казва в Библията, се отразява на хиляда поколения, както назад, така и напред (това е квантов принцип).

Отговорът на всичките ни въпроси е в Родословното ни Дърво, така че трябва да го разследваме и проучваме. Тази методология се основава на това, че всички проблеми идват от нашите предци. Ние сме цялото ни семейство, живеем, повтаряйки и поправяйки всичко, което не са могли да свършат нашите предци. Носим на гърба си тяхната история и тази история е жива, и се проявява при различни обстоятелства, възрасти и поколения.

Дървото ни засяга във всички възможни отношения. Влияе на всичко, „ние сме притежание на нашето дърво». Има толкова много, което не знаем за нашето семейство и всичко, което не знаем, подсъзнателно ни води и ръководи през целия живот. Води ни през това, което наричаме семейна съдба.

Влияе на материално ниво: финансово, здраве, заболявания; на eмоционално ниво: връзки, деца, приятели; на творческо- сексуално ниво, интелектуално, с една дума, влияе върху целият ни живот. Като деца, ние сме плод на тази семейна съдба и след това възпроизвеждаме, и безсъзнателно повтаряме в живота си същата история.  Това е така, тъй като в нашата култура не ценим корените си, предците си, не знаем пълните истории, във всички семейства има тайни.

Лекуваме дървото като се реализираме автентично, като открием коя е истинската ни същност, изграждаме нашата индивидуална съдба, внасяйки светлина в корените си, познавайки нашето родословно дърво.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp