Психичната матрица на календара

От Юлианския към Григорианския календар се премина от една психическа матрица в друга. В модела на Юлианският календар психическото администриране е отделено от времето, тоест ние администрираме и управляваме сами себе си подсъзнателно от 5то измерение – 5И.

Грегорианският модел добавя възможност за по-активно участие на 3И в администрирането на 5.

Този нов модел на психиката се изразява в три гами:

Първа: свързана с околната среда или слънчевата система,

Втора: свързана със себе си

Трета: свързана с подобните на мен.

Тези три психики са автономни и между тях се изгражда система за компенсации.

Така например, един инцидентът няма да бъде съзнателно желан, но ще бъде желан от нашата част, което трябва да покрие определен компенсаторен ангажимент.

При Юлианският модел връзката се прави от 3 в 2 (в тази гама). Именно в това се състои медитацията: издигане, за да се свържеш със собствената си светлина и при всеки човек количеството светлина ще зависи от отварянето на „собствената му чаша“.

С грегорианското допълване връзката става от 1 към 3  и прави зоната за събиране на светлина в 2 да се уголеми (нашата чаша).

Григорианският все още се допълва и ще работи по такъв начин, че в случай на произшествието, например, предвиждането ще позволи, че с 3D достъп до 5D можем да предоговорим как да се съобразим с това обезщетение.

Григорианския все още е в процес на прилагане и ще функционира по такъв начин, че в случай на инцидент, например, предварителното предвиждане ще позволи с 3И достъп до 5И да можем да предоговоряме как да изпълним това обезщетение.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp