Огненият пръстен

Огненият кръг рисува сфера или пръстен, който включва последните 13 дни от годината.

353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 = 4667

Ура, знаем да смятаме!
4667 – как функционира процеса между 4 и 7 план, защото 4 и 7 имат връзка чрез всички възможности в квантовото поле 6.

Тези 13 дни събират невидимия аспект, където се осъществява връзката пространство-време между миналото и бъдещето. Те съдържат бъдещето на цялата текуща година (останалите 352 дни съдържат миналото на същата година) и следователно 13-те дни се движат обратно на часовниковата стрелка, така че миналото и бъдещето ще се срещнат.
Огненият кръг е частта на планетата, която обикновено не се появява на картите и е «невидима» от другата страна на гърба.
Това е мястото, където се намира Огненият кръг или Огненият пръстен в Тихия океан.
Това е Невидимият аспект, който остава зад картата и не го виждаме, но това е, което държи (от бъдещето) цялата видима част от картата.

Сборът на всички честоти на Огнения кръг е 4667 – всички възможности между дизайна и хиперконвергентната точка.

И сега трябва да изобретя една грешка на тази точка, изработвам уязвимостта ми, реалността ми е грешката, но имам една крайна цел…

Тихоокеанският огнен пръстен е регион с чести земетресения и изригвания на вулкани около водния басейн на Тихия океан. Дълъг е 40 000 km и има формата на подкова. Съдържа 452 вулкана и 75% от активните вулкани в света.Около 90% от земетресенията в света и 81% от най-силните земетресения в света се намират на трасето на пръстена.

22 от 25-те най-големи вулканични изригвания през последните 11 700 години са се случили в границите на този пояс. Тихоокеанският огнен пръстен е пряко следствие от тектониката на плочите – движението и сблъскването на литосферните плочи[5] и субдукция в северната част. Южната част е по-сложна, с редица по-малки тектонски плочи, които се сблъскват с Тихоокеанската плоча при Марианската падина, Филипините, Бугенвил, Тонга и Нова Зеландия.

Лавата, която се върти в Огнения пръстен, представлява концентрираните потенциали на Земята, които, ако не може да ги изрази, преливат, изригват брутално, защото оказват съпротива при появата си на повърхността».

От това логическо описание разбираме, че когато човек не изразява негативните потенциали на своя дизайн, те излизат брутално. Тези неизразени негативни потенциали ще се изразят „НЕ човешки“ и това ще бъде начин да се обадят на неизследваните потенциални възможности, които надминават човешкия дизайн.

Въпросът, който възниква след това, ще бъде следният:
И какво е това, което пречи на хората да изследват и изразяват негативните потенциали на своя дизайн и брутално прелива?

Отговорът непременно ще бъде индивидуален за всеки един човек на земята.

Използваме неутрални думи, защото мозъкът работи с асоциации и данни от миналото, които ще ни държат в сляпата точка.

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp