Огненият кръг на Земята


Това е полумесецът от 13 честоти, който е свързан с нашето доброволно участие заедно със Земята в създаването на това времево пространство.

Доброволно, защото когато влизаме в тази зона на пространство – времето, ние го правим подсъзнателно и безусловно, и това ни прави да служим много добре като Терминали, които имат една огромна способност да генерират емпатия към всички останали биологични антени и нещастията на другите ги засягат директно и без филтър.

Да влезеш в пространство – времето по начин, без восък, без да можеш да си виждаш кода, означава, че се раждаш в реалност, която започваш да живееш според това, което опознаваш, без да имаш достъп до кодираната информация.

В 13 – те честоти на Огнения кръг ще видим отразено «какво знаем реалността», което ще ни позволи да видим какво се случва в задната част, зад кулисите, в подсъзнанието, т.е. каква е невидимата връзка в процеса на раждане в това пространство-времето.

Декември в разтваряне

Ако декември го прекараш в съпротива, скъпо се плаща. Декември е разпускане. Това е много важно. Не е същото да започнеш годината, която преминава през декември в разпускане, да се оставиш гол, оставяш всичко да излезе наяве, защото лъжата, която оставяш вътре напълно прикрита, ти струва много скъпо.

Това може да направи да загубиш един цял апарат на съзнание.

Един апарат има 4 години и 2020 е актуализацията на апарат 505.

Какво не прие през 2017 г., която е първата година на този 4-годишен апарат?

Какво не асимилира през 2018 г.?

За да асимилираш нещо, първо трябва да го приемеш.

Това, което през 2017 трябваше да приемеш и през 2018 да асимилираш, през 2019 г. те предизвиква.

2019 е година предизвикателство – предизвикай себе си, човеко …

В предизвикателството мога да видя предишните грешки и да възстановя актуализацията на това, което не съм приела и каквото не съм асимилирала.

Защото, може би най – сетне си дадох сметка и разбрах собствените си лъжи, когато дойдоха да ме предизвикат.

Приема човекът, асимилира нечовекът.

Но ако аз не съм разбрал какво човекът в мен трябваше да Приеме?

И ако аз не съм разбрал какво моят нечовек трябваше да Асимилира?

Тогава, през 2019 година, може би, вече си даде сметка за реалността, която дойде да те потърси.

И какво правя в 2020?

Решавам и ДЕКЛАРИРАМ решението си!

Отивам в Огнения Кръг на апарат 505!

ИЗНЕНАДАН?

Намираш се в ситуация, където отиваш в Огнения кръг на Реши с опита от предишните три и с всичко, каквото не си знаел за себе си през 2019, с всичко, каквото си открил за себе си, асимилирал, предизвикал и най – накрая Решаваш.

В ретро е много лесно да видим механизма на реалността:

В година Предизвикателство, това е 2019 година, виждаш, можеш да видиш реалността, която е дошла да те търси.

Защото в година Предизвикателство, 2019, всичко, което не си приел в 2017, е дошло да те потърси.

Каквото не си асимилирал в 2018 година, те е потърсило в 2019 година.

В огнения кръг на 2019 година е по – лесно да се оставиш на разтварянето.

По този начин положителното съзнание, което действа през сляпа точка, е по-вероятно да се отдаде на огнения пръстен на предизвикателството, отколкото на предишните две.

Чекирай се дали твоето позитивно съзнание се е отдало на огнения кръг на 2019 година.

Или позитивното ти съзнание не е знаело това?

Тогава, не че позитивното ти съзнание е прекарало в съпротива Огнения кръг, прекарало го е в невежество.

И в 2020 година трябва да вземеш решение на базата на тези 3 минали години.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp