Нови понятия

Пространствено – времева структура

Нещо, което ни съдържа и когато знаем, че ни съдържа, еволюцията намира сдържане: това ограничение, от което се нуждаем, се дава от временната пространствена структура.

В рамките на тази пространственовремева структура можем да се развиваме, без да умираме в опита си.

Скаларна Еволюция – Еволюционно изкачване

Това има общо с Управлението на пространство – времето. Настоящето трябва да има достатъчно неутралност, за да разбере приноса на миналото (стабилност) и приноса на бъдещето (еволюция), и да извърши съвременния синтез на Скаларна еволюция, която е да запази стабилността и еволюцията.

Интерференция

Говорим за интерференция (намеса), когато има нещо вътре в системата ви, което е влязло, без да бъде открито. Има нещо странно, което се е  настанило на интимно място в оперативното ядро ​​на една система или на една идентичност. Намесва се в начина на обработка на това конкретно съзнание и създава смущения.

Ако е влязла интерференция, очевидно го е направила през едно място, което е било вакантно като зона или сляпа точка. Като четем параметрите на тази интерференция, започваме да присъстваме в рамките на тази параметризация на това липсващо, репараметеризираме и в това присъствие получаваме цялост.

Има едно невинно възприятие, което винаги се поддържа от самото Нищо, но когато ние се приземяваме, за да вземем конкретна идентичност, ние трябва да я преместим от един логически план в един неврологичен план.

Трябва да имаме това невинно възприемане като един вид гаранция и след това да проучим какво се случва с тази идентичност, когато е уязвима.

Предлагаме да повишим възприятието за невинност от неврологичния  3-ти план.  

Гаранция за невинност в нашия неврологичен план е тази, която ни дава мрежа / позволява ни да покрием себе си / и когато влезем в зони на уязвимост, на провали и недостатъци на съзнателната охрана на дизайна (за покриване на тези провали). В нелинейните планове всички сме невинни, идентичността се храни с тази невинност, но в конкретния план това остава наивно, функционира през сляпа точка и следователно винаги има една интерференция, намеса, която заема това място, мястото на сляпата точка. И ние процесираме информацията от околната среда през сляпа точка.  

Интерференцията е отправната точка Да си давам сметка.

Не е възможно да се чувстваш комфортно само когато си свързан. Защото негативната идентичност не може да се приеме законно.

Празното пространство

Не се безпокойте, ако усещате в себе си все по – голяма празнота, бездна, пропаст. Вече имаме логиката на тази празнота.

Каквото става в момента е, че бездната трябва да ни се прояви, за да активира един нов потенциал.

Възползвай се от ситуацията на усещане на пропадане, празнота, за да разпознаеш разликата между елементите.

Да бъдеш в бездната е да продължаваш да си, но трябва да си присвоиш тази ситуация.

Не е възможно да се чувстваш комфортно само когато си свързан, защото негативната идентичност не може да се приеме законно.

Нищо / Всичко / Нещо

Реалността ни показва важността да интегрираме пространствено-времеви понятия (съдържание) в една

структура (съдържано).

По този начин, всяка пространство-време структура е конфигурирана в мрежа, която се движи в три абсолютни израза: Нищо, Всичко и Нещо. Намаляването на всеки елемент, който искаме да препращаме в шаблона или мрежата до Всичко – Нищо – Нещо, ни позволява да опростим всяко понятие до най-абстрактната му форма.

Където Всичко и Нищо интегрират тази точка на единство и абсолютно съвършенство (измерение 7), която е началото на първоначалните и раздвоените вселени.

Това е системата за препращане, шаблона, който познаваме от закона за разтаваряне на времената.

Можем да го наблюдаваме от първия шаблон, който беше представен на LGC, или от шаблона, който включва биологичното подсъзнание, където седмиците се виждат = SE-VEN

От „първия“ шаблон: в подсъзнателния му аспект, Всичко (4) и Нищо (7) редуват интервали между 4 и 7 (ВСИЧКО-НИЩО) и между 7 и 4 (НИЩО-ВСИЧКО). И двете (4 и 7), в съзнателния аспект на шаблона, съдържат отрицателното и положителното на НЕЩО (1).

По този начин, Нищото (7), формулира въпросът, който ще започне първото си разтваряне, където ще бъдат разработени всички дизайни на безкрайните възможности: Нищото (7), генериращо Всичко (4), което включва глобалността на всички дизайни.

Това първо разтваряне (разгръщане), което е въпросът, ще търси отговора в конкретността на Нещо, което ще се прояви в съществуването (второ разгръщане). Разбираме 4 като модел на това „Нещо“.

От шаблона на биологичното подсъзнание се вижда така:

Когато въведем биологичното несъзнавано в предишния шаблон, 7-те се разгръщат и позитивизират негативните аспекти на Нищото (негативно слънчево съзнание) и Всичко (негативно земно съзнание или негативна логическа Земя)

Нищо като Негативно Слънчево Съзнание става положително в 7 като Положително Слънчево Съзнание.

Всичко като Негативно Земно Съзнание става положително в 7 като Положително Земно Съзнание.

Nada + Todo = 77 (los sietes SE-VEN 👁👁)

N14 + A1 + D4 + A1 + T21 + O16 + D4 + O16 = 77

Нещо е в контекста (+ 1-1) като терминален рецептор RI (199), извеждайки възприятието си между Законните Нищо и Всичко.

Вселена база 12

Дефиниция на нашата собствена слънчева система по отношение на нейното положение във Вселената: може ли да се самоопише или е криптирана?

База 12 е комуникационна система на нашата слънчева система с останалите, която система е в супер несигурен начален етап, защото дори ние все още не знаем за нашата психична анатомия.

Какво е 5777?

Когато дизайна достига до максималното си развитие. Структурата 5 е отляво, миналото, и поддържа трите 777, което са три различни есенции на процесора, но на практика го живеем като травма, рана. Сега се завърта и 5 структура е в дясно, актуализира от най – далечното бъдеще 777, т.е. вече времевия поток се завърта от 5777 към 7775.

На 14.12.2020 година преминаваме през завъртането на времевия поток, забележете в таблицата долу:

Дни по юлианският календар = 577737

Дни по слънчевия календар = 737775

Слънчев Календар14 ДЕКЕМВРИ 2020аспект аспект аспект
година
eволюционен
стабилност
ПОЗИТИВЕН ДЕН НА ГОДИНАТА3492021
НЕГАТИВЕН ДЕН НА ГОДИНАТА-1720203492634
ГЛОБАЛНА КАРАНТИНА2983ЧОВЕКНЕЧОВЕК 20197142269
АПАРАТ 5051444201810791904
ПЕТИ ЕТАП1569201714441539
ОСТА 2581206ЛОГИКАКОНТЕКСТ201618101173
ВСЕЛЕНА БАЗА 30112120152175808
Дни по юлианския календар57773720142540443
Дни по григорианския календар1600382013290578
ДНИ по Слънчевия календар737775201218871096
1490311944

Базова Квантова Физика

Реалността има две съставки.

Процесът на създаване на реалността е един и същ като да направиш омлет,за който се нуждаем от яйца и разбиваме яйцата.
За да създадем реалност, се нуждаем от енергия и информация. 
Има една логика, която свързва енергията и информацията и ето ти дадена реалност.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp