Ниско Кръвно Налягане

nespecifichno_nisko_kravno_nalqganeХипотония
Липса на смелост и храброст.
Бягане от конфликти. Често се свързва с форма на ограничаване. Предаване.

Условна причина: липса на любов в детството.
«Заради какво, защо…. също няма да помогне?»

Емоционална блокировка: Човек с ниско кръвно налягане, много лесно се отчайва и се чувства обезнадежден предварително. Жизнената му енергия много бързо намаля, защото не издържа товара на събитията. Липсва му смелост и не иска да поеме отговорност за живота си. Предава се много лесно.

Ментална блокировка: Фактът, че имаш ниско кръвно налягане показва, че не си наясно със способността ти да дирижираш живота си. Прекалено много слушаш мислите си, което е причина да си вярваш, че не си добър в нищо и, че си се провалил преди още да си започнал. Добре е да си поставиш някаква цел, нещо конкретно, към което да се стремиш и да си разрешиш да го постигнеш в най-точния момент и време. Мисълта, че не можеш да се справиш с определен натиск в живота, ти пречи да реализираш мечтите си.

Нов мисловен модел: Избирам да живея за момента щастлив. Животът ми е изпълнен с радост.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp