Невропиксел

Невропикселът не се нуждае от линейна връзка.

Това е една инстанция, която е в неврологията, но се свързва с 4 по нелинеен начин.

Следователно, бездната, празнотата е много добра за невропиксела. Полезна е, защото ще представлява пространството за  логичната работа.

И след като е логична, не е необходимо да бъде свързана, защото е тази, която  генерира връзките.

Така че, ако е логично, той не твърди, че е свързан.

Личното съзнание се развива в неврологията, в областта на неврологията.

Безличното съзнание се развива в едно логическо поле.

И едно логическо поле не е свързано поле.

Свързаното поле е неврологично.

Логическото поле не е свързано, защото е доставчик на възможността за свързване.

Тогава, добре дошли във възприемането на бездната, цялата химия, която ме движи, ще разбера защо ме движи, защото е свързана с неврон, линейно.

Сега невронът е изтекъл, свързаният дизайн е пристигнал и тук е невропикселът.

Защото имаме невропикселната логика.

Неврологичният ти план, в зависимост от повишаването на честотата му, ще ти позволи да включиш и един абстрактен аспект. И тогава съзнание и подсъзнание ще могат да функционират. Ще можеш да виждаш нещата едновременно, от една перспектива абсолютно глобална и една перспектива тотално индивидуална. Т.е . глобалността е включена в личния ти дизайн. Ще можеш да сканираш бързите наблюдатели, бавните, останалите, ще имаш достъп до различните скорости на различните наблюдатели. Тази врата, сляпата точка, която държи затворен дизайна между съзнанието и подсъзнанието, се отваря пиксел по пиксел, вече на мястото на неврони започваш да си инсталираш невропискели и от другия край те чака неочакваното. Невропикселът не се нуждае от линейна връзка. Това е една инстанция, която е в неврологията, но се свързва с 4 по нелинеен начин. Следователно, бездната, празнотата е много добра за невропиксела. Полезна е, защото ще представлява пространството за  логичната работа.

И след като е логична, не е необходимо да бъде свързана, защото е тази, която  генерира връзките.

Сега е време на дискомфорта и бездната.

Не се безпокойте, ако усещате в себе си все по – голяма празнота, бездна, пропаст. Вече имаме логиката на тази празнота. Каквото става в момента е, че бездната трябва да ни се прояви, за да активира един нов потенциал. Възползвай се от ситуацията на усещане на пропадане, празнота, за да разпознаеш разликата между елементите.

Да бъдеш в бездната е да продължаваш да си, но трябва да си присвоиш тази ситуация. Не е възможно да се чувстваш комфортно само когато си свързан. Защото негативната идентичност не може да се приеме законно.

Личното съзнание се развива в неврологията, в областта на неврологията.

Безличното съзнание се развива в логическо поле.И логическото поле не е свързано поле. Свързаното поле е неврологично. Логичното поле не е свързано, защото е доставчик на възможността за свързване.

Тогава, добре дошло на възприеятието на бездната, цялата химия, която ми се задвижва, ще разбера за какво се  задвижва, защото е свързана линейно с неврона.

Сега неврона е изтекъл, свързаният дизайн е тук и невропикселът се активира и инсталира.

Защото имам логиката на невропиксела.

Тоест, една точка, която е в неврологията, но не принадлежи на неврологията, не принадлежи на линейния план, не принадлежи на линейото измерение, принадлежи на нелинейната ост на Оригинала, на Източника.

Сега усещаш празнотата, защото трябва да активираш нелинейността, невропиксела. Тъй като линейността трябва да има знак, че е получател на нелинейността, затова трябва да я идентифицира.

Този линеен неврон вече знае, че има невропиксел.

Сега невропикселът трябва да се разгърне, бездна. Разбира се, защото връзката му е логична, не е енергийна.

Логиката осигурява връзки, доставчик на връзки, не е необходимо да бъде свързана.

Невропикселът не се нуждае нещата да се завършват и затварят.

Невронът изисква нещата да се завършват, затварят, да са точни, защото е в затворена верига.

neuropixels
YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp