Корем

Определение: Долната част на торса.

Технически: Етапът зависи от засегнатата тъкан или орган. Като цяло, това е конфликт на безсилие и страх за себе си.

Биологичен смисъл: корема има няколко значения в зависимост от органа, но като цяло има много общо с:

а) обработване на парчето, т

ъй като в него са много от органите, които имат тази функция.

б) майчинство и бременност, контакта с мама или приемане самия контакт.

в) в един по-символичен план, процеса и развитието на собственато ми същество.

Конфликт: страдам за себе си. Аз съм неспособен (безсилен) да раста или да се справя с конфликтите, които влияят върху тези, които зависят от мен.

Свързано с усвояването на парчето. Трудна ситуация за усвояване или трудност в движението, течението на живота.

Точната диагноза е много важна, защото зависи дали засегната точка се отнася към конфликтен проблем с черва, дебело черво, перитонеума или мускул.

Виж също: РЕКТУС АБДОМИНИС / ТРАНСВЕРСУС АБДОМИНИС

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp