Коремни мускули

Определение: Мускулите, намиращи се в областта на корема.

Технически: трети ембрионален стадий. Конфликт на обезценение, импотентност и движение.

Биологичен смисъл: Мускулите на корема ни държат в изправено положение и поддържат вътрешностите ни на място. Увеличават интраабдоминалното налягане и помагат за евакуацията (дефекация и ориниране), както и помагат за повръщане, кашлица, раждане … също така помагат и за дишането, накланяне и защита на торса, и гръбначния стълб. Тези мускули са ключът към добра стойка на тялото.

Конфликт: Конфликт на безпомощност за проекти, които създавам или извършвам по отношение към себе си или на най-близките.

Ректус абдоминис: импотентност по отношение на (реално или символично) доминиращ баща, от гледна точка на правдата. Импотентност срещу сексуален обезценяващ жест.

Трансверсус абдоминис: Обезценение и импотентност във връзка с изневяра или сексуална аномалия по отношение на двойката и / или децата. Кой ми пречи да надхвърла рамките на … ?

Виж също: МУСКУЛИ

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp