Контакти

Приемам всеки човек във всичките му измерения, като едно неразделно цяло – душа, ум и тяло. Свързвам се с емоционалното, умственото, енергийното, духовното, биохимичното и абстрактното му начало като едно неразделно цяло, за да го придружа в процеса към връщане в Точка Нула, откъдето единствено може да се свърже и възвърне състоянието на тотално здраве във всичките си измерения.

Приемам всеки човек като една неразделна част, както от родовото му подсъзнание, така и от моето и глобалното подсъзнание, защото в Точка Нула, всички, цялата нация, цялото човечество, сме едно неразделно перфектно цяло и единствено от това ниво може да се постигне изцелението на всички нива, планове, светове и измерения.

 

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp