Консултации

Какво ви предлагам в консултациите ?

В една консултация придружавам клиента чрез физическия симптом или определени трудности в живота, да осъзнае, че живота ни се ръководи от несъзнателни наследени програми с биологичен смисъл. Този акт на осъзнаване дезактивира биологичните програми и кодове, и ни импулсира да действаме в хармония и последователност със самите себе си.

По време на консултация, клиентът осъзнава, че Болестта му не е реална, а е само едно психологическо състояние на ума, което го е  накарало да живее опита на симптома, като например: ангина, главоболие, рак на белия дроб, рак на панкреаса и т.н. Затова трябва само да се докосне емоционалното състояние, няма нужда да се “пипа“ тялото. Излекувай съзнанието си и тялото само ще те последва, ще се излекува.

Болестта е смислена биологична програма, която адаптира тялото ни към точно конкретна незадоволена биологична нужда.

Всеки симптом и болест има биологична полезност.

Придружавам клиентите в процеса на търсене и откриване на биологичните кодове на симптома или болестта: Към коя ситуация е адаптирана? Какво не ми позволява да направя? 

Показвам пътя за дезактивиране на кодовете и програмите, промяна в начина на възприемане на емоционалния конфликт, който е активирал симптома, активиране на нови биологични кодове, но най-важното от всичко, клиента разбира и осъзнава, че не е жертва на ситуацията или болестта.

Придружавам клиента в онова място, където никой не иска да погледне, в тъмната му страна, в подсъзнанието, защото единствено там е началото и края на емоционалния конфликт, причинил симптома.

Придружавам клиента по пътя на търсене на скритата емоция, която не е успял да изрази в момента на шока , да я открие, извади от себе си и изрази устно.

Клиента се научава да приема всички емоции, без да ги подтиска.
Също така откриваме кои са лимитиращите убеждения и вярвания, които подсъзнателно ръководят живота ви.

Показвам как да се научите да слушате биологично тялото си.

В случай на повтарящи се неблагоприятни ситуации или поведения, трудности в семейните отношения, здравето, финансите, взаимоотношенията, невъзможност за забременяване, каквато и да е трудност в живота, придружавам клиента в процеса на търсене и идентифициране на лимитиращите го запаметени подсъзнателни биологични програми.

r3zQryH

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp