Калкулаторът

Калкулаторът ни показва как биологичното подсъзнание разчита различните планове. Прави ни едно изглаждаме, защото се линеализира.

Калкулаторът е превозно средство за вървене и придвижване на първи план, физическия – биологическия.

Всъщност, калкулаторът е превозно средство за процеса, гарантира ни трите времена в едно.

Калкулаторът показва начина, по който биологичното подсъзнание преработва различните герои на пространство-времето: оригинал, двойник (което наричаме душа) и раздвоен (аз).  

Две е връзката между едно (миналото) и три (бъдещето).

Подсъзнанието е логичен оператор.

калкулатор, логичен оператор на биологичното подсъзнание

Взаимно свързва една абстрактна логика и показва интерпретиращ филтър, докато достигне бавното съзнание на  живота.

Тук, в твоето бавно съзнание, ти обединяваш букви и създаваш думи, и тези думи изграждат фрази и изречения, а твоят живот се обогатява от връзките на значението, които тези думи и фрази имат за теб, те са свързани с асоциативната ти памет, с изображения .. с филтъра за интерпретация, който му даваш.

Но в същия момент, в други измерения, твоите изречения се четат по друг начин, с друга логика, взаимодействат с други неща, за които, живеейки със съзнанието на тази най-долна линия, не си даваш сметка.

Не си даваш ни най – малка сметка, не осъзнаваш, защото са независими.

калкулаторът

Трафика на информация между измеренията е независим от твоята интерпретация на първи план.

Всяка честотна линия е независима – ти се движиш върху това, което думите означават за теб, според твоето минало, според твоя контекст, ти се движиш според това, какво думите означават за теб.

Думите, които имат тежест за асоциативната ти памет, това натоварване се извлича от други планове.

Това, което приемаш като тежест, е жизнената енергия, която слиза надолу.

Но ти не знаеш как да обработиш логиката на произхода на това спускане на тежестта и я превеждаш, експериментираш и живееш като конфликт.

Ако имаш логиката, която предизвиква спускането на тази жизнена енергия, тази енергия, която използваш за конфликта, ще  я преобръщаш за отваряне на съзнанието.

Не можеш да направиш това, защото за теб значението на тези думи е конфликт.

За теб, твоята интерпретация е истина.

Защото първо измерение, биологичното, е построено за генериране на гориво. Така, че никога да не разрешаваш основни конфликти – оцеляване, защита, съревнование – конкуренция, запълване на липсващото.

От вертикалното можем да свалим една различна логика.

Но трябва да я вземеш тук, «горе», в нелинейното и като слезеш долу, няма да имаш нищо против, няма да те интересува, че измерението не поддържа нелинейната логика, защото ти си този, който държи измерението, поддържаш конфликта в плана на първо измерение.

Това е едно съзнание, че се отваряш в една различна честотна линия.

 Това 5то измерение, се филтрира в 4то измерение, и ще ти позволи да видиш повече неща в 3то измерение, чувствителността ти се трансформира във 2ро измерение и следователно това, което куклата възприема, се е трансформирало.

Ако можем да разделим тези слоеве, ще имаме наблюдение на различните нива на измеренията.

Това, което правим, е узряването на мембраните на всяка от тези линии, защото, ако ми се спуснат директно, ще ми разрушат пространствено – времевата конструкция.

Всяка линия има една логика с различна граница на допустима грешка.

Тази, която има най-голяма подкрепа за допустимата грешка, е във физическия план.

Останалите планове нямат с какво да поддържат това. 

Ето защо се нуждаят от планета, която има тежки елементи.

Оттук идва значението на планетата, защото ти дава подкрепа за най-долното измерение.

Но тази подкрепа не е напълно безкрайна, защото една допустима грешка не може да бъде поддържана безкрайно. Ще направи функционална целта, която я основава.

Ето защо – нямаш кредит да свалиш тази грешка в първо измерение.

Конекторите са 258

58 – Венецуела и 85 – Северна Корея.

85 Оперират в абсолютната честота, между 7 и 9,

и 58 – в групата на дизайна

85 – Ако някой мисли различно от правителството, го застрелват.

Тъй като 7-8-9- има абсолютен характер, кодовете 9 са много определящи.

7 много детерминантен,

85 също, защото те са в групата на абсолюта.

Кодовете по-долу започват да се смесват.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp