Как възниква симптомът или болестта?

Когато психиката не е в състояние да даде адекватен отговор на дадена конфликтна ситуация, тялото дава отговора. Това означава, че органът отговоря вместо нас, когато не реагираме правилно. Ако реагираме по начин, който ни наранява, натъжава, чувстваме вина и т.н., е неадекватен отговор. Системата ни е проектирала,  биологичното тяло автоматично да отговори на конфликтната ситуация като адаптира органа, тялото ни към незадоволената биологична нужда.

Биологията е стратегията на природата за завършване на еволюционния проект. Природата създава отбранителни системи за биологична адаптация. Нашият организъм разработва програми за оцеляване и адаптация към околната среда в биологично отношение, и когато не сме генерирали правилен отговор, тези програми се задействат. Това е ключът на нашето здраве!

Пример: Ако не мога да преглътна дадена ситуация, тялото ще я преглътне заради мен. Ако аз не мога да смеля дадена ситуация, организмът ще се опита да я смели заради мен. Стомахът, за да смели храната, произвежда cтомашна киселина, и ако аз не мога да смеля дадена ситуация, стомахът трябва да произведе повече стомашна киселина.
И когато стомахът вече не е в състояние да произвежда повече стомашна киселина, какво прави? Умножава клетките. В класическата медицина, този Био-Логичен процес, се нарича Рак. Човешкият мозък не прави разлика между реално и символично, между нещо, което се случва лично на мен и нещо, което си мисля, че може да ми се случи или някой ми разказва. Стомашните клетки се размножават, когато човек не може да смели някаква трудна емоционална ситуация (символично е емоционална храна).

Съзнанието представлява една малка част от нашия разум, около 3% в сравнение с 97% от нашето подсъзнание. В часа на истината, когато трябва да вземем важно решение, да действаме, в момент на силен стрес или шок, което ни движи, е подсъзнателната програма, която е скрита за нашето съзнание. Конфликта или заболяването възникват, тъй като (Съзнанието) частта от нашия ум, която решава – не може да действа, и частта от нашия ум, която действа (Подсъзнанието) – не може да реши.

Можем да решим да не се ядосваме, но когато най-малко очакваме, нашето подсъзнание ще задейства, без да може да направим нищо. Има ли смисъл да се опитваме да вземаме решения, след като подсъзнанието (нашата програма) е това, което ни управлява? Ние не можем да решим да променим тази програма. Не можем да разрешим конфликта, защото не е налице конфликт. В момента, когато се опиташ да промениш или измениш твоята реалност (програмата), само тогава се поражда конфликт или заболяване.

Конфликта възниква, защото вярваш в него, осъждаш го, не го приемаш и се опитваш да го решиш … тогава … го създаваш в миналото, и го проектираш в бъдещето. Вместо това, опитай се да разбереш истината: Няма конфликт! Не съществува конфликт, ако не опитваш да променяш света, защото светът не съществува там, отвън. Светът е твоята Сянка. Това си самият Ти, който не се приемаш и следователно не можеш да се освободиш. Само тогава можеш да преобразиш в съзнателно, подсъзнателното; само тогава ще можеш да действаш, вместо да решаваш; и едва тогава конфликта ще изчезне от ума ти.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp