Какво е един апарат?

Един апарат е периодът от време, който включва 4 години, 3 общи + една високосна година.

В процеса на Глобалната Конвергентна Логика и Пространствено – Времевите Структури, го изразяваме в 1461 дни, през които ЗЕМЯТА прави 4 обиколки около Слънцето.

Всяка обща година реалното време на обиколка около слънцето е приблизително с 0,25 дни повече и по този начин се създава една празнина във всяка обиколка и чрез добавяне на 1 ден във всяка високосна година, това време се синхронизира.

Първата година на един апарат е след високосната година, и влизаме в нов следващия апарат.

Т.е. 2020 година беше високосна и е четвъртата година от апарат 505. Високосната година има 1 ден екстра, който е 31.12. Този ден е 366 от обиколката на планетата около Слънцето, както и ден 1461 от обиколката на планетата за целия апарат 505. В ден 1461 на апарат 505, което е 31.12.2020 година е актуализацията на целия апарат.

Следващата година, т.е. сега 2021 година, влизаме в апарат 506.

апарат 506

Първата година, 2021 е година 1 ПРИЕМИ.

В една година ПРИЕМИ 1 е директно честотата на избраното измерение, аз го избирам, защото вече съществува. Контролът и проверката на предишната високосна година преди година РЕШИ 4, я направи да съществува.

Т.е. година Реши 2020 е резултата от контрола на година Реши 2016. Разширението на дизайна е поетапно, стъпаловидно, не е от един път и рецепторът да бъде смазан. Рецепторът постепенно се актуализира.

Виждам я, Приемам я и отивам към следващата година след нея, година 2 АСИМИЛИРАЙ 2022 година.

След като Асимилирам се насочвам към използването, свързано е с опита, това е умение, с което сме преминали през всички неща и през 3-та година, която е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3, ще предизвикам контекста с новия ми отпечатък, който имам от контекста.

Година ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е 2023 – Човеко, самопредизвикай се!

За да има съзнание за един точен период, предварително ми трябва да имам решетка с 1461, това е контекстът, който ме съдържа във възможностите на модела.

Да призная този период, че е нещо повече от дни, които изминават, това ще бъде AПАРАТ, който ни позволява постоянно обновяване и актуализация на модела, който се поддържа от контекста, за да може да поднови възможностите си, но възможностите трябва да се поддържат в контекста.

11 контекстът е по-голям от твоя 46, дизайна на твоите възможности.

Ако имаш претенции твоят дизайн да съдържа контекста, има преливане.

За негатвиното, реалността 55 е абстрактна, но за позитивното реалността е конкретна, защото се добавя 11, става 66. Ако всички възможности вече са отпечатани 66, това 11 е само отпечатването, печата за реалността, която има модела, упражняващ възможностите с отпечатана реалност, която го поддържа.

За да артикулираш Твоята 55, а не на този, който е направил спускането, не обсъждаме, нито дискутираме реалността, която е част от едно уравнение, което ни превъзхожда, което е твоят модел и неговите възможности 46 не разбират.

Наричаме 1461 период, но понеже е един период на живот, го наричаме апарат, защото НЕ СЕ КРЕПИ НА НЕЩО МИНАЛО, А ЩЕ МИ ДОНЕСЕ БЪДЕЩЕ И ЩЕ ПРОМЕНИ МИНАЛОТО, следователно ще промени тотално реалността ми.

Може да използваме само Апарата, през който преминаваме, защото предишните апарати вече са свършили.

506 апарат

Това е като една игра на карти, това е начина, по който сме изиграли предишната си ръка, оставя ни ограничени или с кредит, и двете условия са добри, защото ще ни предложи нови идеи, и ще ги вземе, който има кредит.

Високосната година върви назад, защото е тази, която се актуализира и определя как започваш следващия период.

Апаратът е счупен като инструмент за свързване, което ни позволява да бъдем съзнателно включени в реалността.

 Съзнанието на реалността, Празнотата преминава от нищо към всичко без прегради.

Какво се случва във всичко, така че нищо да може да бъде по-креативно в себе си?

Там имаме RO, но имаме съпътстващия ефект, който прави ВСИЧКО, за да се подраздели, но тъй като НИЩО не прави клопки, прави го категорично, всяка една от тези части ще бъде свързана с всички фигури, това е една и съща оригинална секвенция, която ще даде категорична единица на всяка фигура, иначе НИЩО не би могло да се разшири, тоталността е абсолют, който съдържа вътре едно релативно.

АПАРАТЪТ е инструмент, който трябва да има механизъм, така че голямото да може да транспортира своите способности към малкото. Един механизъм трябва да има апарат, както прави частицата, за да се свърже отново с всички частици.

Година ПРИЕМИ възприема дадена възможност, защото в края на този апарат година РЕШАВА е една новост, и тази новост е наследена от следващият апарат.

Да се възползваме от преключението, че счупихме АПАРАТА.

В своите странични ефекти апаратът имаше максимум.

До колко можеше да стигне като максимум?

До 5777 трябваше да играе в абсолютна стойност 3 персонажа и това е максималният страничен ефект.

 Така че, наричаме един период от 5777 дни, за да може да се възползваме от тези толкова дълги периоди, се нуждаем да ОПРАВИМ НАШИЯ АПАРАТ.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp