Интерференциите в нашето Слънце

Нашето слънце е, което получава интерференция, идваща от звезда, която е по-голяма, по-стара, по-стабилна. Действа на йонно ниво, напълно неоткриваемо, не може да бъде детектирано и може да проникне в нашето мислене и да го промени като по този начин променя биологичното поведение.

Нашата звезда Слънце, понеже е по – млада, е единственият филтър срещу чужди намеси в нашата Слънчева Система.

Това, което разработваме, е членството в нашата слънчева система: ПРИНАДЛЕЖИМ НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА.

Защо?

Защото това прави ума да придобие структура.

Когато умът има СТРУКТУРА,  която се филтрира от нашето Слънце – ние покриваме тази намеса, която е намеса на Слънцето, защото ние използваме слънцето като щит.

Как да открием всичко това?

Чрез поведения, които са прекалено базови, нарушена е актуализацията и човек има блокажи да се развива, да каптира и интерпретира информацията в реално, в следствие на което остава с дизайна си, с вътрешния си интерпретатор, когато е бил на 5777 дни живот.

Нарушен, блокиран е динамичния механизъм за актуализация на човека.

Органичната система на нашето Слънце ни кара да растем постоянно, обаче, намесите към Слънцето спират постоянния растеж на нашата душа.

слънчева система, планета земя, галактика млечен път, душа, съзнание,

Разликата е бездънна бездна!

Може да се обясни по друг начин:

Йонният заряд на нашето Слънце е абсолютно толерирано от нашето биологично тяло. Обаче, йонният заряд от интерференцията на нашето Слънце, дисбалансира абсолютно нашето биологично тяло.

Филтърът е Принадлежност към нашата Слънчева Сситема.

Това е вътрешно решение на всеки един от нас, който приема, че живота на планетата Земя се поддържа от самата планета, че Земя ни дава въможнсот да експериментираме физическото измерение, че нашата Звезда е Слънцето, което ни дава енергията, информацията.

Без Слънце и Земя, и нас ни няма.

Приемам, че принадлежа на Слънчевата Система.

Това е вътрешно решение: Принадлежа на Слънчевата Система и просто започва да оперира, разрешавам да действа, да ми се филтрира съзнанието, идващо от нашето Слънце.

И включваме динамичната актуализация на дизайните си, както индивидуалните, така и на цялото човечество.

Веднъж активирана принадлежността ни към Слънчевата Система, започва да намаля интерференцията, т.е. информацията от други звезди, които не са нашата Звезда.

Биологията на човека е фрактал на Слънчевата Система.

Приета принадлежността ни към нашата Слънчева система, започва намалянето на симптоми в талото, болести, наследствени болести.

Започваме да се движим през живота не чрез болката и страданието, а чрез активиране на Сзъананието.

Но съзнание, което нашата Звезда Слънце, нашата планета Земя и цялата Слънчева система ни трансферира. А не съзнания, идващи от други звезди.

Душата спира да расте, когато имаме Блокирано Съзнание + Технологично Развитие.

Когато не расте смисълът на живота, както расте реалността, която генерираме.

Изобилието расте и в същия момент намалява значението и смисълът на всяко нещо.

Защото смисълът е много измерен, а човечеството интерпретира реалността линейно, само от първо измерение.

Животът на планета Земя е технология, пространствено – времева технология.

Расте цената на живота, докато в същия момент намаля стойността.

Колкото повече плащаме за нещо: здравеопазване, образование, терапии, толкова по малко стойност имат.

Защото сме приели, че всичко в живота има цена.

Има цена, но няма стойност. Затова плащаме ДДС – данък добавена стойност.

Когато съзаннието започне да ни оперира, съзнанието от нашата звезда, първото каквото се случва, е че икономиката на планетата влиза в рецесия.

Сега вече имаме яснотата и убедеността, че  всички наши вярвания, митове, легенди, различни учения, мистични, духовни, езотерични, религии…. са действали върху цялото човечество, върху всички ни, като узаконена намеса, интерференция, чужд код, законно вмешателство между самия мен на физическия свят и връзката ми с истинския, единствения, уникалния произход на битието, съществуването…

Вече имаме ясния поглед, виждаме всяка програма в момента на задействието ѝ в живота ни, както на индивидуално, така ѝ на национално и глобално ниво…
Обединяването на все повече съзнания ни води към едно тотално различно възприятие на реалността и човека, 
към един непознат досега свят и живот…. 

Когато се присъединиш – ще видиш за първи път красотата на творението…

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp