Злополука, Инцидент

Определение: Принудително насилствено събитие, причинено от външен агент. Автомобилна катастрофа, злополука вкъщи, на работното място,  злополуки, аварии …  В резултат, на които се получава телесна повреда.

Конфликт на обезценение. Грешна или противоречива посока.

Биологичен смисъл:  Да спреш или промениш нещо изведнъж,  прринудително, насилствено. Не обръщаме внимание на конкретно съобщение на подсъзнанието ни, игнорираме го тотално и злиполуката е рязко, ясно и остро предупреждение. Разкрива ни биологична програма , лична или наследена, или предотвратява да продължим по път, маркиран като погрешен от биологичното ни подсъзнание.

Инцидентите никога не са случайни. Мястото, травмата, засегнатите страни, датата … всичко може да ни даде важна информация. В случай на нараняване, смисълът е: «потиснат гняв срещу себе си».

Конфликт:  Зависи от вида на произшествието. Обикновено директно се свързва с чувство за вина, невъзможност  лицето да се защити, да отстои личните си принципи, цели, идеи, желания… , или бунт срещу властта (родител, учител, държавата, данъчни и т.н.).  Обикновено са нерешени проблеми, които се нуждаят от спешно преразглеждане.

Трябва да се обърне внимание на «запаметените клетъчни биологичните цикли», на  значението на датата във връзка с личен конфликт или семейно събитие от голямо значение. Ако става дума за насилствен инцидент,  трябва да се обърне внимание и на убежденията, които имаме за насилието и неговата функция.

Автомобилна катастрофа:

Технически: Конфликт на обезценение. Грешна или противоречива посока.

Биологичен смисъл: Както инциденти, злополуки, но трябва да се има под внимание, че нашият автомобил представлява нашето тяло и другият или другите превозни средства, участващи в катастрофата, представляват телата, които са близо в живота ни.

Конфликт: както конфликтите при ЗЛОПОЛУКА. В допълнение,  гледаме кои части на автобомила са повредени и техните  символики:

гуми, джанти  = движение

посока = посока

предно стъкло = поглед напред

задно огледало  = поглед  назад

Спортна  или домашна злополука:

Определение: Злополука с контузия в спортна среда или извършване на ежедневни дейности у дома си.

Техническа: Конфликт на обезценение. Посока, по която се задължаваме да вървим.

Биологичен смисъл: Същия, както при инциденти, злополуки,  но програмата или конфликта са фокусирани  в преувеличено изискване към нашето тяло, или към дадено движение или погрешна поза.

Конфликт: Принуждаваме се да вървим в определена посока. Казваме «това не трябва или не мога да го направя», но го правим или се опитваме да правим по «задължение». «Знам, че не мога да го постигна, не съм достатъчно добър, това е невъзможно … но аз продължавам да опитвам“.  Винаги се търси символиката на засегнатата част.

Трудова злополука

Определение: злополука свързана с работата или социално задължение.

Технически: Конфликт на обезценение. Грешна или противоречива посока.

Биологичен смисъл: Същия, както при инциденти, злополуки, но с акцент в търсенето на конфликта в отношенията с работа (или по отношение на бащата, който е архетип, свързани с работата). В случай на нараняване,  трябва да добавим смисъл на «сдържан гняв срещу себе си».

Конфликт: Винаги има атмосфера на «борба». За идентифициране на конфликта,  да се обърне внимание на конкретни фрази, във връзка със ситуацията: «изгорих си езика», «изгорих си пръстите», «препънах се», «нараних собствената си плът», «подхлъзнах се», «сблъсках се», «паднах» «крачка назад», «разболях се», «спънах се» … търсенето на двойния смисъл може да донесе светлина в търсенето.  Търси се по отношение на посоката на засегнатата част.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp