Дискова херния

ДИСКОВА ХЕРНИЯ е активната фаза на конфликт свързан с обезценяване: не съм способен да направя нещо … , не получавам определна помощ от някой … не давам на някой помощ.

Трябва да се анализира знчението на двата засегнати прешлена и да се търсят съответните емоционални конфликти.

Емоционални конфликти:
– Нерешителност.
– Съмнения относно пътя, по който вървя в живота.
– Усещане за липса на подкрепа.

Човек, страдащ от дискова херния е като “забит”, “арестуван”, “осакатен” с конкретни ситуации, в които се чувства неспособен да вземе конкретно решение и да върви напред. Самият човек, благодарение на своята нерешителност, предпочита да остане “неподвижен”, преди да пристъпи към следващата стъпка. Чувства, вярва и мисли, че за да вземе решение, се нуждае от подкрепата на друг.

Например: ако трябва всеки месец да давате да някое от децата си пари, а мислите, че е време сами да се справят с финансовите си проблеми. Или ако искате да отидете на екскурзия, да смените работата си, но не се решавате и се нуждаете от подкрепата на друг, а този не ви подкрепя или не ви казва нищо конкретно.

Ако си от тези хора, ще ти се отрази добре да придобиеш навик да вземаш бързи решения.

Превърни се в подкрепа за себе си, вместо да чакаш перфектните условия за действие или друг да те подкрепи. Разреши си да живееш различни ситуации и да се учиш от тях.

 

11880133_1159209377428042_808227021_n

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp