Децата

madreЗад всяка история, има друга – скрита история, която трябва да бъде разкодирана, за да стигнем до истинското послание! Mалките деца до 6-7 годишна възраст НЕ МОГАТ да се Разболяват Сами, нито могат сами да получат някакви симптоми като настинка, вирус, температура или какъвто и да е друг симптмом. Както подражават външно на родителите си, така и вътрешно соматизират всички емоционални конфликти на околната среда, в която растат. Децата до 12-13 годишна възраст, ако имат сериозни болести, са също ОТРАЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ! НИТО ЕДНО ДЕТЕ НА ТОЯ СВЯТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗБОЛЕЕ САМО ПО СЕБЕ СИ, ДОРИ И ГЪРЛОТО НЕ МОЖЕ ДА ГО ЗАБОЛИ! Например повръщането е символ на семейна ситуация, която подсъзнанието на детето не е могло да асимилира, да «смели», проявява се чрез тялото, изхвърля навън токсичната храна, която детето получава в семейството! Децата ги заболява гърлото, когато не могат да ни кажат нещо, което в нашето отношение към тях ги е наранило много, много…И не могат да ни го кажат, защото изпитват страх…Когато дете до 6-7 годишна възраст се разболее, трябва да се разблокира емоционалния конфликт на майката (детето соматизира емоционалното състояние на майката). 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp