Деривация 3 6 9

Универсалнaта перспектива за разгръщане на времената  приложена на Аза  и Глобалната Конвергентна Логика е едно  развитие, което ни показва как сме били изключени от механиката на оригиналните вселените и космоса, от неговият произход  (извън пространство-времето) и генериране и повторно генериране на потенциали, които да бъдат проучени в едно пространствено – времево отваряне.

Това надминава всичко, което  смятаме като «Сътворението», «реалността» и самият «човек» като важен и значим център в това творение.

Центъра на вселената е  точка извън съществуването, която дава началото; т.е., че открива, учредява възможности за съществуване.

Като един фрактал на вселената, ние може да видим  човешкият пъп като център на вселената, но това е просто един фрактал на Всемирния, Универсалния Модел.

  Вселената е една версия на всички елементи, следователно превъзхожда човешкия елемент,  излиза извън човешкото и го включва.

Вечер, като легнем да спим, правим това извеждане, деривация, за да  установим тази логическа връзка с Оригинала.

Закона за разтваряне на времената и Глобалната конвергентна логика не е една информация за разбиране. Тове е един процес, през който трябва да преминем и този процес променя перспективата, която имаш за твоя живот и за цялото съществуване.

Промяна на парадигмата за битието и човека.

Тази промяна на възприятието не може да стане от твоя съзнателен ум, понеже са вече монтирани, установени от дизайна  неврологични вериги, към които имае прикрепена самоличността ти.

«Това не е лична работа»,  по-скоро е  освобождаване, откускане на целия контрол и всичко, което мисля, което  знам за реалността и живота, отпускане на всичко, което знам за себе си и да разрешава, да надскоча наученото и да заработи съзнанието, което надхвърля този момент,  увековечен  в пространство-времето, дизайна и логическия модел.

Съзнание, което не е лично на човека, а  човека като средство, носител на това съзнание.

Не е лично, а е безлично.

Огромна част хора, събрани от различни краища на света, които през 2012 – 2013 година започнахме по желание процеса на дезитеграция на програмираната ни от семейството, обществото… идентичност, останахме силно разочаровани, направо импотентни и безсилни, през всичките тези години на разпадане на установените ни невронни вериги и създаване на нови…..

Всичко започна с биологичното ни декодирнае.

Деривацията, извличането, което правим през нощта  е да се установим връзката с Оригинала.

Правим го през нощта, преди заспиване, фокусираме се  върху връзката, за да ориентираме нашата антена за свързване…

В дълбокия сън, когато мозъкът ни е с най-голяма честота (парадоксалния сън), влиза в контакт с оригинала извън съществуването.

От това лично «безсъзнание»  , се филтрира съзнанието на Празнотата и нейната перспектива, която поставя елементите в последователност и съгласуваност. През нощта единственото, което трябва да направим, е да предложим нашия рецептор,

Вечер, когат си легнеш, приемаш, че денят е свършил, повече никога няма да се повтори и разрешаваш една друга твоя част да се заеме и подреди следващият ти ден.

Точно преди заспиване може да се свържеш с Оригиналният ти Аз. Просто можеш да приемеш и признаеш, че не си само това тяло, и да направиш едно нощно извличане. Единственото нещо, което имаме на разположение, за да се свържем с истинския произход на Вселената, защото е ясно, че нямаме една и съща логика…е чрез Логиката….Произхода на вселената изобщо не се интересува от проблемите ни, нито ги вижда по същия начин, както ние. Логиката не служи само за работа, на инженери и други подобни…Логиката ни служи на всички в момента, в който легнем да спим и си кажем: „Признавам, че съм свързан с истинския произход на всички неща. Искам да получа перфектният ред на всички неща, т.е. сбора на всички елементи на вселената..“ И самият произход на вселената ще те информира.

Нищо повече. Лягаш да спиш и този предавател, единственият, който има отговора, започва да прави нещо, което се нарича филтриране, една подредена логика, минаваща през всички планове, от 7 –ми, оригинала ти, до първи план, събуждаш се и започва да ти се променя възприятието.

Не трябва да правиш нищо, защото не си ти този, който има отговорите. Отговорът на всички твои въпроси са в оригинала на всички неща.

Ако започнеш да си играеш на пин пон със собствените си въпроси, Оригиналът никога няма да ти отговори, а ще ти отговарят всички облаци, които се намират ппо средата между оригиналния ти аз и теб, на физическия план.

Ако искаш да си играеш на пин пон с облаците, без проблем ще те поведат към собствените ти лабиринти…

Но ако искаш истинският оригинал на вселената да те информира, трябва да се откажеш от своите въпроси, защото произлизат от една логика за оцеляване, от една логика на страхове и защити, от друга логика на несигурност…

Всички облаци ще можеш да ги преминеш, ако единствено признаеш, че си във  връзка с истинския произход на всички неща.

Не трябва да правиш нищо повече, ако имаш желание и ти резонира, го правиш, ако не, можеш да си играеш с любимите ти облачета, които винаги и единстваено са само в линейните планове…различни положителни и отрицателни опити…

Когато се свърждш с оригинала ти, се синхронизира съзнанието с подсъзнанието ти.

През нощта, единственото, което трябва да направим, е да поставим на разположение приемника си. Приемникът е тялото ни,  което има и един процесор (разумът). Като предложим на разположение приемника си, предлагаме и нашия процесор, т.е. всички мисли, вярвания, убеждения, начинът ни на възприятие и виждане на живота.

С това решение, дори не са нужни никакви думи, защото е едно логично решение, което приемаме и заспиваме с него. Оставяме пространство, за да може празнотата по време на нощта, когато съзнанието ни е изключено, чрез подсъзнанието  ни да се промъкнат нови потенциали с нови параметри, които ще направят възприятието ни да мутира.

Тази промяна на възприятието става малко по малко. Това е процес, който се случва сам, активира се още първата нощ, когато решиш да започнеш възстановяването на връзката. След това започваш да забелязваш промени, първо малки промени в себе си, Около 9 карантини, всяка карантина е 40 дена, т.е. около една година, след като си започнал процеса, ще имаш едно съвсем различно възприятие за живота….

В подсъзнанието ти се създават версии. Вселени от Multi-вселени.

Карантината започват с първия ден на деривацията. Поставяш се на разположение. Приемаме, че не можем да контролираме нищо, и в действителност никога не сме можели, затова не можем да контролираме и това, което започва да става все по-достъпно за нас!!!

Да разбереш вселената в перфектния си ред се изисква малко търпение…

Тази промяна на възприятието не може да се направи от съзнателния ни разум, който е с установени от дизайна ни неврологични вериги, определящи самоличността ни.

Важно е да запишеш датата, която започваш процеса. След време ще видиш смисъла.

Законът за разгъване на времето не е една информация за разбиране. Това е процес, който трябва да преминем, и който променя „перспективата“, която имаш за живота и за цялото съществуване. Това е една промяна на парадигмата!

Тази промяна на възприятието не може да се направи от съзнателния ни разум, който е с установени от дизайна ни неврологични вериги, определящи самоличността ни.

3 6 9 – Зрели Пътници на Пространство – Времето

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp