Деминерализация

БиоЛогично Декодиране

Определение: Загуба на минерали, обикновено се дължи на прекомерното им отделяне. Най-разпространени са липса на калций и калий.

Трети ембрионален стадий – Съревнование, Конкуренция 

Конфликти за обезценение, загуба на същността на живота.

Биологичен смисъл: Вярване, убеждение, че имам недостиг на минерали (който и да е от тях). Гледа се функцията или символиката на всеки минерални поотделно.

Калций: най-разпространеният минерал в организма. Изгражда костите и участва в съсирването на кръвта.

Калцият е съвършено необходим за функционирането на нервите.

Помага да се предават импулсите през нервите от една част на тялото към друга. Без калций не можем да отдръпнем ръката си от горещата печка, да карате автомобил или даже да почувствате храната, която ядете. Недостигът на калций може да довете до треперене и конвулсии, сърдечна недостатъчност и забавен импулс. Калцият също така помага да се установи алкално-киселинният баланс на тялото. Н

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp