Петият етап от живота на планета Земя

магнитното поле на планетата, пето измерение,

Намираме се в петия етап от развитието на живота на планетата – генериране на съзнание.

Физиците, много учени и обикновени хора, изпитват огромен страх от промяната на магнитното поле на земята.

Тази промяна е свързана с пространство – времето, което управлява официалния етап 4 от развитието на живота на планетата: линейното съществуване, основаващо се на целта на опита, тъй като има за цел опита, да генерира опит от всякакъв вид, размер и цвят.

Досега човек се раждаше, без да знае за какво се ражда и  животът се измерваше в преживяванията.

Все още повечето рецептори на планета Земя живеят на базата на външното експериментиране на живота.

И какво става през петия етап?

Експериментирането на реалността е Вътрешно.

Промяната не е магнетична, а е електрическа.

Човекът ще трябва да понесе един електрически удар, който ако е едновременно и магнетичен, се изпепелява.

Разликата между магнетичен и електрически е, че магнетичния се ръководи от липсващото.

Знаем, че сме в петият етап от развитието на живота на планетата, защото можем да видим ясно другите четири етапа, които съвпадат с четирите биологични конфликта на Доктор Хамер.

Можем да видим другите четири етапа, защото виждаме дизайна отвън. Щом можем да видим дизайна отвън, можем и да го поправим. Ако се намираме в четвъртия етап, е невъзможно да поправим дизайна, защото дизайнът е, който създава реалността.

Преди 37 години, Доктор Хамер открива четири етапа в развитието на живота на планетата никоито са свързани с четирите биологични конфликта, които се изразяват в тялото ни като симптоми и болести.
Биологичните конфликти отговарят  на четирите етапа от развитието на планетата ни – ендодерма, мезодерма – стара и нова, ектодерма…Тези четири етапа са логичната структура на живота до този момент.

Хамер открива, че логичната връзка на първи план, физическата ни реалност, е оцеляването, логичната връзка на втори план, емоционалният, е защитата, логичната връзка на трети план, менталният, е сравнението и конкуренцията и логичната връзка на четвърти план, дизайна ни, е конфликта на човешките взаимоотношения…

Всички болести и симптоми са на основата на тези четири биологични конфликта, които ние хората превръщаме в милиарди индивидуални емоционални конфликти, които от своя страта се проявяват на физическо ниво в тялото ни. И веднъж появила се болестта, е прекалено късно…

Хамер открива, че крайната цел на първия етап от живота на земята е оцеляването. Органите и тъканите, които се развиват през този етап, са свързани с най-старите биологични конфликти.  Следователно, ако имаме  конфликт свързан с оцеляването, биологията ни ще отговори, както е отговорила по време на първия етап от възникването на живота на земята, през което време, единственото, което е имало значение, е било да оцелееш, да успееш да живееш.

През този етап са се развили определени жизнени органи, които  днес се засягат, когато някой има  модерен конфликт, който засяга логичната структура за оцеляване.

Биологичните конфликти за оцеляване  са свързани с дишането (бели дробове), храненето (органите от храносмилателния канал) и размножаването (простата и матка).

Вторият етап от живота на земята е свързан със защитата.

След като вече сме оцелели, трябва да се защитим.

Всички модерни проблеми, свързани със защитата ни, ще засегнат органите, които са се развили през този период: биологичните конфликти се отнасят до „конфликти на атака” ( кожа) и до „конфликти на тревога в семейството” (млечните жлези).

Третият етап е свързан с движението, конкуренцията.

Когато имаме конфликти с функционалността ни в живота, в работата, сръчността, самочувствието, самоувереността…накратко полезен ли съм в живота, ще бъдат засегнати орагните, свързани с движението: Кости, Хрущяли, Сухожилия и лигаменти, Съединителна тъкан,  Мастна тъкан , Лимфна система, Кръвоносни съдове (с изключение на коронарните) , Мускули, Миокард (80% напречно набразден), Бъбречен паренхим , Кората на надбъбречните жлези…

Четвъртият етап от развитието на живота на земята е свързан с човешките взаимоотношения.

Когато имаме конфликти свързани с взаимоотношенията: „сексуални конфликти”, „териториални конфликти”, „конфликти за идентичност“,  „конфликтите на раздяла” –  ще се засегнат органите, формирали се през  четвъртия етап.

Хамер открива, че Логичната връзка на първи план е оцеляването, логичната връзка на втори план е защитата, логичната връзка на трети план е сравнението и конкуренцията и логичната връзка на четвърти план е конфликта на човешките взаимоотношения…

Най-накрая имаме логичната връзка за пети план, подсъзнателния план…

Вече преминахме четвъртия етап от живота на земята и Навлязохме в Петия етап от развитието на живота на земята, където най-после знаем какво да правим с конфликтите.

Този пети етап е свързан със самите цели на пространство – времето относно първоначалния наблюдател – генериране  на съзнание чрез разработване на пространство-времето. Целта на повишаването на осведомеността е новата логична верига, която досега липсваше.

Петият етап е свързан с Генериране на Съзнание.  Вече не е задължително да соматизираме чрез тялото конфликтите за оцеляване, защита, сравнение, компетенция и взаимоотношения, т.е. чрез болести и симптоми.

Конфликтните ситуации и болестите вече можем да ги разрешаваме чрез промяна на съзнанието.

Досега имахе мистична, езотерична, митологична, религиозна и т.н. схеми за създаване на съзнание…но нямахме Логична верига за създаване на съзнание.

Досега Дизайна на тялото можеше да се справя с тези четири етапа на развитие, които съвпадат с четирите плана на съзнанието. Извън това открито съзнание, има една логика, която ни убягва, наречена по различни начини: подсъзнание, несъзнавано…Тези недостъпни зони за съзнанието ги обяснявахме с митология, религия, мистицизъм и други подобни.

Досега всички митове, религии …. ни действаха подсъзнателно и не можехме да излезем от кармическите повторения…или съм добър, или съм жив. Но да съм едновременно добър с другите и жив –  не може, става конфликт и не знам как да действам…трябва да избера едно от двете…избирам да съм жив – и това предизвиква, например, конфликт за оцеляване: възпаление на бронхи, астма, простата… Досега беше така.

Дойде краят на всички митове и легенди, на цялата ни ценностна система…

ВЕЧЕ МОЖЕМ ДА СМЕ ДОБРИ И ЖИВИ…

В момента променяме целта на опита на живота.

Знаейки, че Целта на експериментиране на живота е генериране на съзнание, когато се изправим пред какъвто и да е конфликт или проблем, самия конфликт съдържа в себе си първичната материя за разрешаването му чрез промяна на възприятието, на гледната точка – генерираме ново съзнание…

Всеки конфликт вече  може да го разглеждаме и разрешаваме, както линейно, така и не линейно. Не линейното тълкуване на конфликта е оста на оригиналния ни Аз…

Светът е изпълнен с конфликти, с първична материя за генериране на Ново Глобално Съзнание.

Всеки един от нас е Изпълнен с първична материя за генериране на ново съзнание.

Но трябва да интегрираме логическата верига за създаване на ново съзнание…

Засега това е индивидуален избор и процес…

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp