Видове конфликти за Биологичното Подсъзнание

Възниква конфликт, когато вътрешната ни потребност не съвпада с външната ни реалност. Налице е несъответствие между това, което имаме и това, което искаме, между това, което мислим, чувстваме и това, което правим (действието). Конфликта може да бъде цикличен -уникално обстоятелство, което ни се случва за първи път в живота, или може да бъде структурен – когато имаме предишни програми за неврологична чувствителност, осведомяване чрез преживяванията ни в детството, по време на бременността (ембрионалното ни развитие) или трансгенерационна памет.

11815972_1630056560600862_72910836_nМного важен конфликт е медицининската диагноза, клиничната преценка за психофизическото състояние на човека. Конфликта на диагнозата се причинява в момента, когато човек получава (научава) диагнозата на симптомите. Човек живее и чувства диагнозата единствено във връзка с това, което предизвиква заболяването му, от гледна точка на тежестта на болестта, т.е. oт прогнозирането. За човека, в действителност диагнозата не съществува. Това, в което той вярва, е прогнозата.

Конфликта на диагнозата блокира изцелението на лицето и е свързан с властта, която даваме на лекари, екстрасенси, терапевти, гурута и т.н… Въпросът, който трябва да си зададем е: На кого давам власт да решава личното ми здраве, благосъстояние и т.н.?

Всички „метастази“ са породени или от конфликта на диагнозата, или се дължат на други биологични конфликти. 

Диагнозата, ако е тежка, може да бъде разрушителна за пациента, защото от момента, в който лицето е “маркирано” с тежката диагноза, болестта придобива всемогъщество.
Метастазите не съществуват. Доктор Хамер определя метастазите като други различни биологични конфликти. „Метастазите“ – това са други конфликти, различни. Например, метастазите в белия дроб може да се появят след получаване на тежка, неизлечима според традиционната медицина диагноза, и биологичният смисъл е «конфликт за страх от смъртта». Всеки симптом, всяка диагноза, трябва да се разкодира поотделно и да се търси активиращия биологичен конфликт.
Колкото по-тежка е диагнозата, толкова по-голяма е вероятността за активирането на нов емоционален шок, свързан с прогнозата за продължителност и качество на живот на лицето, което получава тази диагноза.

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp