Биодекодиране на Брадавици

Втори ембрионален етап – Лечебната фаза на конфликт на защита от агресивен контакт.

Конфликт на защита. «Трябва да се защитя от агресивен контакт.»

Конфликт на конкретна раздяла ( етап 4)

Конфликт за самокритика: «Направих го по-лошо от приятелите ми», «Направих лош жест».

Конфликт на срам, петно, мръсотия, съжаление.

Конфликт за невъзможност да пипам, докосвам с преобладаващо разкаяние, угризение.

Конфликт за обезценяване в отношение с другите (етап 3)

Биологичен смисъл: Брадавиците са защитен щит, който е оставил белег от нападение или агресия, получена в конкрретната зона. Също девалвация на ниво естетика. Конфликт на мръсотия петно.

Брадавиците са вирусна инфекция на кожата, която предизвиква свръхпроизводство на клетки, създавайки твърда, безболезнена бучка (доброкачествен тумор).

Тази маса е куп бариери, които поставям на пътя си. Бариери от тъга, негодувание, свързани с някои аспекти, които намирам за грозни и отвратителни, предизвиквайки чувство на вина. Ако например, имам брадавици по горната част на ръцете, съдя себе си и другите много строго.

Появата на брадавици запълва една емоционална празнота. Мисля, че не заслужавам нищо по-добро от това грозно нещо. Ако аз мисля, че съм грозен/грозна, тялото ми ще стане грозно, отражение на моите вътрешни нагласи.

Ако изпитвам срам от нещо, което правя, или ако искам нещо, но мисля, че не го заслужавам, могат да се появят брадавици. Важно е да се види в коя част на тялото се появява брадавицата.

Приемайки това, което съм, човек достоен за любов, повече няма да имам нужда от брадавици, които да ми го напомнят.


Символика на местоположението:

Крака – Корени (свързани с родители, баби и дядовци)
Лице – Имидж за себе си.
Пръсти – Символика на пръстите
Отпред – Бъдеще
Странични – Настояще
Гръб – Минало
Ляво – Женски аспект
Дясно – Мъжки аспект

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp