БНЕ

биологично декодиране,биология,неврология,емоции,здраве,холистично лечение,квантова медицина,бионевроемоцияБиоНевроЕмоция, Bioneuroemoción® е метод, който ни учи, че всяка една болест може да си я излекуваме сами. Сами се разболяваме – сами се лекуваме. Болестите не съществуват, човек няма определена болест, имаме само симптомите. Ние не сме жертви на природата или гените, ние сме господари на нашия живот и можем да променяме съдбата си само с един акт на осъзнаване на действителността. Това е революция не само в медицината, това е революция в начина на живот, в начина на мислене и възприемане на реалността и самия човек като единна част от природата. Тази революция е обхванала голяма част от обществото в испаноговорящия свят.

БиоНевроЕмоция Bioneuroemoción® изучава от неприспособяването и симптоматиката на заболяванията, до биологичните програми, които природата избира, за да ни адаптира към околната среда. Работи върху отучаване на Всичко научено досега и научаване на Ново.

БиоНевроЕмоция Bioneuroemoción®  е изкуството да придружаваме клиента да търси скритата емоция, която по различни причини, културни, религиозни, табута, предразсъдъци и така нататък, не се изразява. Придружаваме нашия клиент да извади от себе си тази скрита емоция, да я изрази устно. И когато клиента открие скритата емоция и може да я изрази, е когато започва емоционалното лечение.

БиоНевроЕмоция Bioneuroemoción® ни учи, че трябва да сме отговорни за нашите мисли, нашите чувства, нашите емоции и нашите действия. Нашите мисли, чувства и действия винаги трябва да вървят в абсолютен синхрон. Когато сме болни или имаме някакъв симптом, трябва да се замислим: В какво точно не сме последователни? Тук се крие ключът към нашето изцеление.

Всички познаваме ДНК-то, но в Природата има много повече информации, до които не сме могли да достигнем. И тези информации, биологичното ни подсъзнание активира. Това е биологично решение за адаптиране срещу биологичния шок или емоционалния шок, какъвто е в случая на хората. Човека може да развие емоционален шок, но за подсъзнанието също е като биологичен шок. Разликата е, че биологичният шок е реален, обeктивен, за човека емоционалния шок е в неговия ум. И разума не може да различи между едно нещо, което се случва и едно нещо, което мислим, че ни се случва.

БиоНевроЕмоция Bioneuroemoción® може да се прилага във всички сфери на живота, не само в медицината. Името БиоНевроЕмоция Bioneuroemoción® се базира на Декларацията от АЛМА-АТА – 1978 год. и Писмото от ОТАВА – 1986 год. където се казвa, какво трябва да разбираме под здраве. Забележете, че става дума за 1978 и1986 година, преди много години е казано, но прилича сякаш сега откриваме Луната или Америка. Забележете какво се казва в тези докумети:

Здравето е състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние, а не просто отсъствие на болести и условия. Здравето включва всички фундаментални нужди на хората: емоционални, санитарни, хранителни, социални и културни. Изисква намесата на много други сектори социални и икономически, освен здравните.

Условията и изискванията за здравето са: мира, възпитанието, жилището, храната, рентата, една стабилна екосистема, социално правосъдие и стабилност.Това отваря едно широко поле за действие и нещо много важно: изчезва названието пациент и можем да го наричаме клиент или консултант, независимо дали някой работи в сферата на здравеопазването, както може да бъде един лекар, може да бъде и адвокат, или учител, или който и да е друг човек. Защото който и да е човек може да се посвети на обществто и да съдейства хората да възвърнат психоемоционалното си равновесие и да живеят здравословно.

В БиоНевроЕмоция болестта не съществува или по-точно значението и смисъла на думата „болест“ се променят. „Болестта“ е една биологична спешност, биологичен отговор, една смислена биологична програма, която едновременно обхваща три нива –мозък, психика и тяло. И най-важното е, че обхваща трите нива Мозък – Психика – Тяло. Трябва да се научим, че не съществува разделение между тялото и ума. Засега все още в болници и медицински факултети продължават да разделят тялото от ума, в следствие на което, разделят специалистите, които се занимават с тялото, от тези, които се занимават с ума.

Дори се опитват да ни пречат да видим и осъзнаем, че има много силна връзка между тялото и ума. Защото ние не сме тялото, което се е разболяло, ние не сме нашия ум, ние сме нашето биологично подсъзнание, нашата душа. В БиоНевроЕмоция най-малко ни интересува тялото. Затова е от съществено значение да се ръководим от гласа на сърцето си, а не на ума. Ума трябва да слуша сърцето, а тялото трябва да изпълнява желанията на сърцето. Когато се научим да живеем по този начин, абсолютно всички симптоми изчезват.

Заболяването Не е грешка или дисхармония, Не е наказание, Не е нещо негативно или нещо, което няма смисъл и никой не знае от къде идва. Заболяването е биологична програма, има различни фази, и болестта е само една малка част от тази програма. Цялата наша биология и нашия живот се ръководят от програми, програмирани сме.
В действителност Болестта е Подарък, през което време имаме възможността да се излекуваме. Юнг казва, че болестта идва да ни излекува. Не е ли противоречиво да се каже, че болестта е изцеление? Заболяването е биологичен механизъм на изцеление, с което разполагаме и имаме всички живи същества.

Така нареченото заболяване, което е неточно, погрешно и неправилно наименованиe (в БиоНевроЕмоция Bioneuroemoción® говорим само за симптоми), е биологичен процес, с известни психосоматични причини, с предвидимо развитие и биологичен смисъл. След като знаем това, изцелението е много по-лесно (но се нуждае и от интегративната медицина, поддържана от болници) и превенцията ще бъде факт. Когато се преодолее заболяването, индивидът е по-силен физически и психически. Това е изцеление, а не само лечение.

 

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp