Биологично декодиране на Рамо

за какво ме боли рамото?
рамо – трети ембрионален стадий, конфликти за обезценение. Съревнование – конкуренция. 


Етап 3 – Движение, Оценка

Конфликти на поддръжка и претоварване.

Конфликт за обезценение във връзка със защита или отговорностите ни. Рамото обикновено има множество конфликти (не само от един единствен произход) и затова търсенето трябва да е много прецизно и да не се прекратява.

Конфликт за подкрепа и претоварване. Наложени ни неща или ситуации, които трябва винаги да понасяме: Отговорности.
Конфликт за Обезценяване на индивидуалността ми във връзка с преценки за себе си или за връзката ми с другите.

Конфликти относно моята сила и способност да удрям, да се защитя или да прегърна.

Ако рамото боли много често, обикновено са сухожилията, които са конфликт във връзка със сегашния момент.

Ако е ставната капсула, е конфликт свързан със защита.

Ако са ставните връзки, е бъдещ конфликт.

Конфликт на защита на моите деца, съпруга или съпруг. Общ архаичен конфликт: «да защитя под крилото».

Конфликт за обезценяване при конкретни спортове или жестове, като например свирене на цигулка.
Конфликт на шамара, когато получавам или давам шамар прекалено силен. Решението е да се спре рамото, за да не се повтаря това повече. Ако аз получа плесницата, рамото ми също може да се блокира (подсъзнанието не различава другия от мен).

Емоционален Конфликт: Рамото представлява нежност. Когато искаме да подкрепим някой в лош момент, поставяме ръка на рамото му.
Конфликт за поемане тежестта на семейството: Нося теглото на «раменете си» и не се чувствам «подкрепен».

Търсете истории, свързани с пушка на рамо.
Също трябва да се вземат под внимание запаметените конфликтите (запаметени клетъчни биологични цикли). Обикновено са конкретни конфликти с един точен програмиран и запаметен конфликт, който трябва да се търси в Запаметените биологични цикли.

Предната страна: Много лошо живяно лично обезценение.
Задна страна: Обезценяване, раздяла, не позволяване да се насладя на другия.
Сухожилия: Конфликт в настоящето.
Лигамент: Конфликт в бъдеще (страх от приближаващ се конфликт).
Капсула: Понятие за защита (замразено рамо).
Повтарящи се дислокации на рамото: (за десняк) Необходимост от по-голяма свобода в движението и на самия себе си. Все едно, че искам да пренеса «главата» на раменната кост  на друго място. За левичарите е Наобратно.

Рамото (на латинскиarticulatio humeri) е мястото, където се присъединява ръката към торса. То трябва да бъде достатъчно подвижно, за да имат ръцете голям обхват на действие, но също така и достатъчно стабилно, за да се даде възможност за действия като повдигане, бутане и дърпане.биологично декодиране на рамо

Рамото се състои от три костиключицалопатка и раменна кост, както и от мускули и сухожилия. То има пет стави – три „истински“ и две „фалшиви“.

Какъв емоционален конфликт живея?

Ако чувствам някакво неудобство в някое от раменете ми, живия емоционален конфликт, в който имам впечатлението, че нося много тежък товар (поддържам  родителите ми, семейството ми, стремя се да бъда най-добрия от братята ми, и т.н. ).

Понеже рамото е частта от тялото, която се свързва с ръцете и те означават «работа», винаги болката в рамото е свързана с нещо, което правя. Може би си забранявам да правя това, което обичам да правя, и правя неща за другите. Или може би искам да правя прекалено много за някой, защото мисля, че е «моя отговорност.» И докато продължавам да правя неща за другите или по задължение, ще продължавам да чувствам дискомфорт в раменете.

Дясно рамо: Обезценение на самия себе си в отношение с партньора (80% от случаите).

Конфликт за идентичност като съпруг или съпруга (не сексуален конфликт)

„Не знам каква роля играя“ – „Аз съм лош съпруг“

Конфликт с бизнес партньори или като работник – „Не съм признат работник“

Обезценение на самия себе си, а понякога във връзка с братя и сестри.

Ако е засегната главата на раменната кост: „Не съм добър студент“

Ако е засегната капсулата: „Не защитих достатъчно партньора ми или колегата“

Ляво рамо: Обезценение на самия себе си във връзка по отношение на имиджа ми като родител или настойник.

Конфликт за Идентичност в конкретен контекст, свързан с това, което глезим. «Аз съм лош баща / майка, син / дъщеря».

Обезценяване във връзка с какво мислят другите за мен.
Ако засяга главата на раменната кост: «Не можах да задържа под крилото си някой много близък».
Ако засяга капсулата: «Не успях да защитя достачно моите деца / родители»

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp