Гъбички

Вероятна причина: остарели убеждения, придържане към миналото, отричане на собствените нужди, липса на подкрепа на самия себе си.

Конфликт: Играят ролята на чистач, на гробар. Гъбичките метафорично се свързват със смъртта, с представата, която има човека за смъртта (реално или символично). Може да е смърт на някоя връзка, която вече ти пречи да еволюираш, но въпреки това продължаваш тази връзка, поради вярата ти в остарели убеждения. Може да е Смърт на бизнес, на приятелство, на работното място и т.н.
Въпроса, който трябва да си зададеш е: Кое е това, което е умряло за мен, което вече не работи в моя полза? ( реално или символично)

10404861_616812841773831_951211109218268734_nГъбичките се появяват като „поправяне, ремонт“ на старото. Гъбичките се хранят от умрели субстанции, затова метафорично казваме, че играят ролята на чистачи или гробари.

От много важно значение е на кое място точно в тялото са гъбичките, на кой пръст, нокът, и т.н., защото всяка част от нашето тяло, всяка костичка, всеки орган има отделно значение, отделен код и трябва да се разкодира едно по едно. Информацията, която съм написала е генерална за гъбички.

Нови мисли за препрограмиране, които може да си повтаряш при гъбички, например: «Живея свободна и щастлива в сегашния момент. Подкрепям се с любов и радост.»

Също така е важно да си припомним, че всеки симптом е съобщение от подсъзнанието за съзнанието. Знайте, че Първото нещо, което ви дойде в ума, Никога НЕ Е отговора, защото ако е, няма да имате нито един симптом, без значение какъв е симптома.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp