Биологични цикли на Марк Фречет

 

Биологичните цикли са определени явления или ситуации, които се повтарят методично подредени във времето. Клетките съхраняват паметта за събития живяни за първи път в цикъла на живота: инциденти, траур,травми и т.н., това наричаме клетъчна памет.
В природата всичко е циклично, ден и нощ, лунния цикъл, приливите и отливите, сезоните и т.н., и човека също е част от тази циклична природа: раждане, детство, юношество, размножаване, зрялост, смърт и т.н. Работейки с произхода на нашите програми, можем да се освободи това, което е зад.
Малко самонаблюдение е достатъчно, за да си признаем, че повтаряме модели, ситуации или подобни опити на всеки X време.
Биологичният смисъл на циклите е повторението, което ни предоставя още една възможност да вземем различно и по-подходящо решение в момента на конфликта. Един Неразрешен конфликт оставя следа в живота ни и подсъзнанието генерира цикъл, за да се изживее отново и по този начин ни дава нова възможност за разрешение на конфликта. Биологичния часовник на подсъзнанието ни повтаря ситуацията, за да можем да осъзнаем емоционалния ни конфликт и да се освободим от неизказаната скрита емоция.
Запаметените биологични клетъчни цикли позволяват съзнанието ни да си възвърне модели или програми, които се повтарят циклично през целия ни живот, докато установим връзка между нашите вярвания и нашите преживявания.
Основава се на научните изследвания на Марк Фречет, професор по клинична психология, и са следствие на наблюденията му направени върху множество повторения на събития, настъпили по време на живота на хората, като например инциденти, симптоми, телесни повреди, шокове и т.н.
Когато претърпяваме голям физически или психологически шок, който генерира нерешим конфликт, нашето подсъзнание го запаметява като програма в клетъчната ни памет, като едно убеждение, предназначено да се повтори с течение на времето чрез други събития, които ще имат подобни негодувания.
За да се генерира разбиране, трябва да се доведат до съзнанието тези преживявания и да се свържат всички тези на пръв поглед несвързани факти.
Например, едно падане от колело на 12-годишна възраст, на 24 години мозъка ни може да генерира катастрофа с мотор, на 48 години – финансова загуба и в трите случая усещането ще е «падане» , скритата емоция ще е една и съща, и това ще се случи с математическа точност и датите ще съвпаднат. Обикновено циклите се повтарят с удвояване на възрастта, например 12, 24, 48 и т.н., докато се осъзнание тази взимосвързаност. В посочения пример, на 3 и на 6-годишна възраст също е имало други подобни събития. Всеки човек има свои собствени цикли, може би на всеки две години, на всеки седем години, на всеки 20 години и т.н.
Довеждайки до съзнанието всичко това, работейки с произхода на нашите програми, се освобождаваме от повтаряне на тези подсъзнателни лимитиращи ни модели на поведение, убеждения, вярвания.
В зависимост от типа на човека, който консултира, това осъзнаване е достатъчно, за да превъзпита себе си, но понякога това не е, и е необходима конкретна работа върху тялото. Разбирането винаги трябва да се преобразува в действие, а не просто да е нещо виртуално в нашия ум.
Животът ни е резултат на ограничени вярвания, които се хранят от нашите страхове или преувеличени вярвания, които са се развили по време на първите събития в живота ни, още от утробата.
Подсъзнанието се позовава на това, каквото сме преживели още от първия ден на зачатие. По същия начин, едно положително и приятно изживяване, ще породи бъдещи подобни събития, чиито усещания ще са едни и същи с първия ни опит.

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp