Биологично декодиране на Далак

Какво иска да ми каже тялото, когато се появят проблеми с далака. Какъв е биологичния смисъл на този симптом?
Конфликт: Унижение.
БИОЛОГИЧЕН СМИСЪЛ: Далака се разширява (спленомегалия), за да се превърне в резерва на кръв. «Съществува риск, че не ми достига кръв, затова разширявам далака, резервирам допълнително кръв.»
Негодуванието е: «Семейството ми се разпада», «Аз съм неспособен да се боря», «Аз нямам достатъчно кръв», «Нямам добра кръв», «Страх от липса на кръв» …..
Вероятна причина: Склонност към мании.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам себе си. Вярвам в процеса на живота. Аз съм в безопасност. Всичко е добре.
dalakФИЗИЧЕСКО БЛОКИРАНЕ: Далакът играе важна роля в борбата с инфекцията. Също така участва в пречистването на кръвта и е важен резервоар на кръв. Ако е необходимо, може бързо да освободи червени кръвни клетки в общото кръвообращение и по този начин да замени, изцяло, една евентуална загуба.
ЕМОЦИОНАЛНО БЛОКИРАНЕ: Всеки проблем в далака е индикация, че човекът си създава твърде много проблеми, изпитва безпокойство до маниакална степен, блокирайки много радости в живота си. Забранява си да желае неща, които му доставят удоволствие. Загубил е силата да се бори и се оставя да обезкуражението. Чувства се празен и няма никакви резерви, за да се справи с препятствията на живота. Парадоксално е, че същият този човек може да се смее външно. Той външно се смее, но вътрешно дълбоко в себе си плаче, душата му крещи от безпомощност.
ПСИХИЧНО БЛОКИРАНЕ: Чрез този симптом, тялото ти се опитва да ти помогне да се свържеш отново с вътрешната ти сила и способността ти весело да се изправяш пред предизвикателствата на живота. За това трябва да спреш да мислиш, че животът е драма. Мисията на далака е да се запази целостта на кръвта ти и да се бори с инфекциите. Когато се разболееш, ти казва, че имаш за задача да осигуриш целостта на живота си и да се бориш с външните влияния. Трябва да си позволиш да имаш желания. Имаш всичко необходимо, за да успееш. Трябва само да се решиш да го направиш и да спреш да мислиш, че не си достатъчно силен.

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp