Биологичният смисъл на симптома

Това, което най-много тежи на психиката ни, са индивидуалните и трангенерационните спомени. И по същият начин, както ни тежат, са единствените, които могат да ни освободят. Големият Акт на Осъзнаване е За Какво имам този симптом, тази болест, тази трудна повтаряща се ситуация?

10933736_646308245490957_6305891450383165921_nБолестта не съществува, а е само едно психологическо състояние на ума, което те кара да живееш опита на даден симптом, като например: ангина, главоболие, рак на белия дроб, рак на панкреаса и т.н. Затова трябва само да се докосне емоционалното състояние, няма нужда да се “пипа“ тялото. Излекувай съзнанието си и тялото само ще те последва, ще се излекува. Биологията има опит в продължение на милиони години, знае какво да прави във всяка една ситуация. Като хора, изпитваме емоционални състояния, които не знаем да управляваме правилно. И затова биологията се опитва да ни помогне като адаптира тялото ни към една нездоволена биолочгична нужда и ни дава симптома, и още повече, дори ни дава точния код, за да намерим личния, индивидулания път на изцеление. Ако те боли коляното, помисли какво ти казва твоята биология, когато не можеш дори да коленичиш, да се преклониш (реално или символично). Пред кого или пред коя ситуация не искаш да прегънеш коляно, задължават те или сам се задължаваш да се подчиниш?

Понеже еволюцията на човека е белязана от културното и езиково развитие, конфликтния шок може да дойде, както от реална ситуация, » задушавам се от пожара» така и от символична, фигуративна ситуация  «определена ситуация ме задушава».

Всеки симптом има биологична полезност. Увеличението на клетки в стомаха отговаря на необходимостта да се смели голямо парче, което не сме могли да погълнем. Символично, това парче може да е точно конкретна ситуация, нещо, което някой ни е разказал или сме чули по телевизора, радиото, но подсъзнателно сме се идентифицирали със ситуацията и соматизираме симптома. Увеличавайки клетките на стомаха, тялото си помага да елиминира по-бързо токсичната храна, която сме поели в повече. Понеже никой не знае какви точно подсъзнателни програми има заложени в себе си, е изключително важно да контролираме емоционалната си система и да не я активираме. Просто да останем в ролята на наблюдател.

Увеличаването на клетките в белодробните алвеоли, област жизненоважна за обмяна на O 2 – CO 2, се свързва със ситуация, при която се задушаваме ( винаги се търси реална и  символична ситуация). Тендинита може да попречи на едно движение, което не искам да правя, брадавицата ни предпазва от нещо грозно и т.н. В присъствието, на каквито и да са симптоми или заболявания, винаги трябва да се попитаме: Към коя ситуация е адаптирана? Какво не ми позволява да направя? Винаги се търси съгласуваност между симптома и историята на човек, както в личния живот, така и в трансгенерационната, родословната памет и Проекта на Живота.

 

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp