Биоемоционално декодиране на Епилепсия

Епилепсия: Конфликт на страх + Разделяне, Отделяне
Епилепсия = привидна смърт.
Страх + движение: «Не искам, но се налага да отида»
Ако има тонично-клонични пристъпи, гърчове, означава, че има конфликт(противоречие) за движение.
Например, страх да ходя на училище.Това са деца, с прекалено загрижени и покровителствени майки.
Конфликт на раздяла. Конфликт на важен страх.
Епилептичните кризи се появяват по време на епикриза (върховия момент) на моторен конфликт. Чувство, че си в капан, парализиран, невъзможност д задържиш някого, нещо и т.н.
Понякога гърчовете (припадъците) се случват по време на епикриза на програма на миокарда.

11350862_709713225817125_7760451556338415822_n

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp