Логично биодекодиране на човешкото тяло

Тялото е средство за предаване на информация и споделяне на Съзнание.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp