Речник-Логично Био декодиране

В кодекса на планетата съществува кода на самопредизвикателството. Когато се прекъсват кодовете, но не кодовете на обществото, ПРЕКЪСВАМ МОИТЕ КОДОВЕ, КОДОВЕТЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРА, който съм аз, всеки сам за себе си, използвам аксиомата на Земята, защото аксиомата, която имат кодовете, биологичните ни кодове, са кодове за самосъхранение.  КОда никога, никога, никога няма да прекъсне своя код.  Може да умреш, да ти минат пет камиона отгоре и да оживееш или да умреш, но никога няма да прекъснеш своя код. Формират една много силна връзка. Когато интерпретаторът се разшири и неговата антена отива отвъд собствения му код, се свързва с една необятна галерия от кодекси и ги прави свои…. Започва да генерира друг вид интерпретации, които надвишават индивидуалният му код светлинни години… Това е свързано с пространствено – времевата технология, която засега наричаме Живот. Животът е една технология.

                                                                         Всеки симптом в тялото е свършила биологична програма. 

Умът и тялото са неразривно свързани. Това отвинаги е известно на всички алтеративни медицини и древните традиции в целия свят. Дори и традиционната медицина знае, че стреса може да причини язва на стомаха, косoпад или други симптоми. Но медицината не приема, че диабетът се инсталира в тялото по същия начин, както язвата, псориазиса, главоболието и т.н.

Кои симптоми могат да се соматизират и кои не, е резултат от контрола, който упражнява фармацевтичната индустрия върху медицинските университети, научните изследвания и здравните специалисти. Да не забравяме, че една от най-доходоносните индустрии в света е фармацевтичната. Когато «Новото виждане на болестта«, т.е. „Не съществуват болести“ (известно от хиляди години в някои култури) напълно се разпространи в света, ще трябва да се търсят нови пътища за лечение. Всички терапии, свързани с новото виждане на болестите, са с катастрофални резултати за хазната на мултинационалните фармацевтични компании.

Логичното био декодиране е процес за възстановяване на здравето на тялото чрез пътуване в биологичното ни подсъзнание.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp