Отвъд Всичко, което до днес сме учили….
Отвъд Теориите, Отвъд Енергиите…отвъд всичко, което досега някой някога е експериментирал и описал.

«Тренировки за Душата» – книгата, която слага началото на края на всички болести, терапии, терапевти, лечители…

Всеки сам лекува себе си! Никой човек може да излекува или да помогне на друг човек!

Променяме логиката на всичко, от разкодирането на биологическото декодиране, преминаваме към предварително кодираната логическа структура на симптома, на ситуацията. Т.е., вече улавяме ситуациите в абстрактния им потенциал, преди да са станали конкретни.

Не оставaйте с това, което сте учили, сте прочели някога.. дори и вчера…

Подсъзнанието Не съществува, защото всичко е информация, в това число и нашето тяло е струпване на информация.
Един начин на първите учени да определят и назоват информацията, която не е достъпна за нашето възприятие, е с термина подсъзнание. Но минава времето и сега, в ерата на информацията знаем, че всичко е информация, т.е. тази част, която виждаме и която не виждаме от самите себе си, всичко е информация.

Сега имаме директен мигновен достъп и до тази информация, която преди не беше съзнателна за нас.

Затова можем да кажем, че подсъзнанието Не съществува!
Когато говорим за подсъзнанието, в действителност говорм за информация, която е с различни честоти на скоростта. Поради това, менталният ни план понякога достига и понякога не достига до цялата информация. Но това не означава, че е тотално подсъзнателна информацията. Всъщност, ние постоянно обменяме информация с високите скорости.
Ако трябва да я видим разделена, ще е информация с бърза скорост и с бавна скорост.
Двете скорости се пресичат на определено ниво.

Болестта е свързана с факта, че приемам вина, която не е включена в дизайна ми. Дизайнът не ми разрешава да поема тази вина. След това жизнената енергия се изразява по начин, по който няма как и с какво да разреши това, каквото трябва да разреши. И тялото започва да се бори със себе си.

Логично биодекодиране на човешкото тяло
Стойността на биологичното тяло на човек е способността му да общува.

Едно заболяване е борбата на тялото, което се бори със себе си, имайки предвид, че нещо го застрашава. Това нещо е елемент, който не е включен в дизайна, защото няма логиката да го включи, защото е един фантастичен дизайн. Съзнанието на материята е фантастичният дизайн, който ръководи живота ни.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp