Здравето на бинарната ни душа и мозъка


Вярванията, в които сме израснали, ни блокират и пречат да се излекуваме, от която и да е болест. Имаме нужда да отворим сърцата си, да се предадем и си признаем, че единственото нещо, за което си заслужава да живеем, е светлината на сърцето. Обаче умът започва да ни убеждава: „не, много добре си живееш.“ В тоя свят не съществува нищо, което заслужава да се борим.

Ценностите, морала и етиката, които са ни показали и научили, не са реални, защото са на разума. Във Вселената съществува само единството, а живеем в тотална дуалност. Ако искате да промените живота си, ако искате да се излекувате, трябва да промените вярванията си. Трябва да поддържате здравето на ума си. Нито един лекар, нито една медицина, нито традиционна, нито алтернативна, нито хомеопатия, Нищо не може да ни излекува. С външни магически средства не се лекува нищо, само се поддържа болестта.

Тялото не може да се разболее, разболяваме го ние. Лечението на тялото е в собствените ни ръце. Но за да се излекува тялото, първо трябва да излекуваме мозъка. Обръщаме внимание на тялото си, на различните органи, но никога не говорим за мозъка си. И причината, поради която мозъкът е най-важен, е че ръководи всички останали органи. Ако искате да имате здрав черен дроб, се нуждаете от здрав мозък.

Един „събуден“ мозък разпознава, когато черният дроб е зле. Не само болката  показва състоянието на органите ни. Има много хора, които никога нямат никаква болка, живота им изглежда перфектен, изведнъж им откриват рак и умират за месец.

Имали ли сте случай да отидете на лекар и да се заинтересува за здравословното състояние на мозъка ви? Не! Нашата душа е свързана с мозъка. Затова, когато медитираме, правим йога и поемаме дълбоко въздух, внасяме допълнително въздух и се усещаме по-леки и спокойни. Когато сме отчаяни, казваме: „дишай дълбоко“ и въздуха достига до мозъка ни.

Проблемът е, че не разбираме връзката между физическия и духовния свят, и ги виждаме като две различни неща. Това е гръко-римска идея, всичко в живота ни е разделено: сега имам финансови проблеми, после емоционални проблеми, след време идва ред на семейните ми проблеми и т.н. Истината е, че имаме само един проблем. Причината е само една. Ние го виждаме частично и си мислим, че ако решим само проблема с парите, другото ще се нареди. Лъжа! Ако решим финансовият въпрос, това не променя емоционалния ни конфликт.

Единственият проблем е, че душата ни не функционира добре, не е пълна.душа,духовност,вярвания,морал,ценности,биологично,декодиране,лечение,

Мозъкът има две полукълба. Дясната част е емоционалната, нашата етика, морал и всички спомени, нашата индивидуалност, нашата личност, тук е едната част на нашата душа. Знаем, че душата ни е бинарна, двойна. Имаме две души в нас. Лявата част е интелекта, начина, по който действаме. Лявата част решава, а дясната не може да решава. Влизат в противоречие, лявата част иска да действа по определен начин, но дясната не позволява, защото вярванията и спомените, които пази, не позволяват, виждат греха, вината, страха. Така се получава симптома или болестта. Когато са съединени двете части на мозъка, двете ни души са балансирани и можем да постигнем един спокоен, и уравновесен живот. Спомените, които имаме в себе си, могат да ни казват как стоят нещата и съмненията ни изчезват, и винаги усещаме сигурността, че действаме най-правилно.

Дясната страна си спомня: „с това имах проблеми и не трябва да правя това“ , прави връзка с лявата и можем да решим бързо и правилно. Когато двете души са свързани и балансирани, всички решения, които вземаме са правилни. Проблемът е, че за да балансираме двете си души, се иска много индивидуална работа и преди всичко, обръщане поглед навътре към себе си. Когато постигнем баланс между моралния, етичния, логичния и емоционалния ни свят, животът се превръща в рай. Затова е важно да поддържаме физически здрав мозък, добър ум, да съединим бинарната си душа и да се родим наново. Да се родим наново означава да се освободим от процесите на мислене на интелекта и да приемем Христовото мислене.